Zespoły kręgu schizofrenicznego.

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Zespoły kręgu schizofrenicznego. Jest ich trzy: hebefreniczny, katatoniczny i paranoidalny. Jeżeli występują nie na podłożu schizofrenii przewlekłej, czyli prawdziwej, to używamy określenia zespół schizofrenoidalny. Określenie schizofrenopodobny jest językowo błędne. IV. Zespoły wyosobnione z kręgu schizofrenicznego ze względu na brak rozpadu osobowości. W ten sposób z zespołu paranoidalnego wyosobniono zespoły: paranoiczny i parafreniczny, a z zespołu katatonicznego katalepsję. V. Zespoły reaktywne, spośród których histeria tworzy odrębną grupę, a pozostałe dzielimy na zespoły reaktywne psychotyczne i psychonerwicowe. Zdarzających się w praktyce nierzadko zespołów mieszanych nie ujmujemy w osobną grupę, gdyż zwykle udaje się drogą analizy rozdzielić i odpowiednio podporządkować składniki dwóch powikłanych ze sobą zespołów.
PODŁOŻE PRZYCZYNOWE. Podłoże, przyczynowe ostrych zespołów czynnościowych. Jest nim z zasady jakieś ciężkie schorzenie somatyczne lub somatopsychiczne, upośledzające bezpośrednio lub pośrednio układ nerwowy ośrodkowy. Najczęściej chodzi tu o czynniki chorobotwórcze działające ostro lub też o zaostrzenia procesów przewlekłych. W przeważającej liczbie przypadków przyczyny te dadzą się wykryć lub postawić w domyślny związek przyczynowy z wystąpieniem zespołu psychotycznego. Spośród tych chorób podstawowych wymieniamy w naszych warunkach następujące: 1. Choroby zakaźne, jak dur brzuszny i plamisty, posocznica, róża, ostry gościec stawowy, pląsawica, grypa, zapalenie płuc, gruźlica, krztusiec i świnka, płonica, odra, ospa, tężec, błonica, czerwonka, zimnica i in. 2. Cierpienia ogólne, jak stany wyczerpania, głód, stany preagonalne, ciężkie choroby krwi z niedokrwistością na czele, choroba posurowicza, charłactwo nowotworowe, stany pooperacyjne (o ile nie wchodzą w grę czynniki infekcyjno-toksyczne), udar słoneczny, nadczynność i niedoczynność tarczycy, inne choroby układu wewnątrzwydzielniczego, choroby nerkowe (uraemia), choroby przewodu pokarmowego, w szczególności wątroby, oparzenia itd. 3. Zaburzenia układu krążeniowego, szczególnie te, które powodują zastoinę w obrębie mózgu i obrzęk, miażdżyca mózgu itd. 4. Zatrucia: największe znaczenie przypada tutaj alkoholizmowi, w szczególności ostremu upojeniu alkoholowemu w przebiegu alkoholizmu przewlekłego, mają także znaczenie zatrucia alkoholem metylowym, bimbrem, ponadto wchodzą w grę używki w rodzaju opium i jego pochodnych z morfiną na czele, dalej heroina, kodeina, kokaina, haszysz, meskalina; osobną grupę stanowią zatrucia zawodowe, np. ołowiem, tlenkiem węgla, czteroetylkiem ołowiu, talem itd. oraz lekami, spośród których największe znaczenie posiadają barbiturany, także atropina, sporysz i in. W końcu wspomnieć trzeba o zatruciach grzybami oraz o awitaminozach, spośród których najlepiej zbadano psychozy na tle pelagry. [więcej w: polmed kraków, rak kolczystokomórkowy skóry zdjęcia, choroba duplaya ]

Tags: , ,

No Responses to “Zespoły kręgu schizofrenicznego.”

 1. Guillotine Says:

  ozpoznano u mnie nadciśnienie white coat

 2. Take Away Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu kreatyna[...]

 3. Gustaw Says:

  Polecam serdecznie wszystkim lekarzom, zwłaszcza klinicystom

 4. Hubert Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do tabletki na odchudzanie[...]

 5. Sugar Man Says:

  główną przyczyną nadciśnienia jest stan zapalny naczyń krwionośnych

Powiązane tematy z artykułem: choroba duplaya polmed kraków rak kolczystokomórkowy skóry zdjęcia