Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych od Borrelia miyamotoi u pacjenta z obniżoną odpornością AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Duplikaty alikwotów analizowano niezależnie za pomocą mikroskopii w ciemnym polu w laboratorium akademickim. Ponadto, objętości 5 mm3 suszono na szkiełkach polilizyny i utrwalano acetonem, do pośredniej analizy immunofluorescencyjnej lub z absolutnym metanolem, do wybarwiania metodą Giemsy. Preparaty inkubowano z mysim przeciwciałem monoklonalnym H5332, skierowanym przeciw zewnętrznemu białku A B. burgdorferi sensustricto, lub z przeciwciałem monoklonalnym H9724, skierowanym przeciw flagelinie gatunków borrelia.1,2 Przeciwciała immunoglobulinowe sprzężone z izotiocyjanianem fluoresceiny (Sigma) zastosowano jako przeciwciało drugorzędowe. Szkiełka badano za pomocą mikroskopii epifluorescencyjnej przy powiększeniu 400 razy.
Próby rozmnażania
Podwielokrotne próbki próbek płynu mózgowo-rdzeniowego zostały umieszczone w 15-ml probówkach polipropylenowych z 10 ml kompletnej pożywki Barbour-Stoenner-Kelly (B8291, Sigma) i inkubowane w 33 ° C i 37 ° C. Próbki badano za pomocą mikroskopii w ciemnym polu dwa razy w tygodniu w celu potwierdzenia namnażania, a ślepe przejścia do nowego podłoża wykonywano przez 6 tygodni.
Badania przeciwciał
Próbki surowicy i płynu mózgowo-rdzeniowego uzyskane podczas ostrej fazy choroby i po leczeniu zostały przebadane w laboratorium referencyjnym za pomocą testu immunologicznego z wykorzystaniem enzymu wychwytującego przeciwciała dla izotypów IgA, IgM i IgG dla B. burgdorferi sensu stricto szczepu 49736.3-5 Próbki surowicy były również testowane za pomocą testu immunoblotowego zgodnie z opublikowanymi wytycznymi.6 Ponadto, próbki surowicy badano pod kątem reaktywności IgG na Babesia microti i na reaktywność IgG i IgM na Anaplasma fagocytophilum za pomocą pośredniej immunofluorescencji i pośredniego immunooznaczenia enzymatycznego, odpowiednio.7, 8
PCR i analiza filogenetyczna
Przeprowadzono ekstrakcję DNA, konfigurację PCR i analizę amplikonu z ulepszonymi praktykami kontrolowania skażenia i środkami ostrożności w obu laboratoriach. Ekstrakty DNA z CSF pacjenta badano pod kątem obecności borelii za pomocą testu PCR w czasie rzeczywistym z użyciem starterów ukierunkowanych na gen rybosomalnego DNA 23S (rDNA) 23 (Bb23Sf i Bb23Sr z sondą Bb23Sp-FAM), jak opisano wcześniej. .9 Następnie zastosowano dodatkowe primery do identyfikacji, w tym OspA2 i OspA4,10, które są ukierunkowane na gen OspA B. burgdorferi sensu lato. Dwa dodatkowe cele genów zostały zamplifikowane za pomocą starterów swoistych dla krętków B. miyamotoi, genu GlpQ11 i genu flageliny.12 Duże fragmenty 16D rDNA i genów flageliny zostały zamplifikowane do sekwencjonowania za pomocą wcześniej opisanych primerów (Fla120f i Fla920r) oraz geny 16S rDNA (Bf1 i Br1) .12 Amplikony wycięto z żeli agarozowych i sekwencjonowano je w handlu (Genewiz)
[więcej w: helimed katowice, patentex oval, medpolonia ]

Tags: , ,

No Responses to “Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych od Borrelia miyamotoi u pacjenta z obniżoną odpornością AD 3”

 1. Oliver Says:

  Sama chodziłam z czymś takim

 2. Martyna Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: tabletki do ssania na gardło[...]

 3. Sky Bully Says:

  Bardzo ciekawy i wyczerpujacy artykul

 4. Rita Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do psychoterapia kielce[...]

 5. Paulina Says:

  Od jakiegoś czasu zauważyłam że się lepiej czuję

Powiązane tematy z artykułem: helimed katowice medpolonia patentex oval