Występowanie znaków parkinsonowskich i związana z nimi śmiertelność we wspólnotowej populacji osób starszych czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Występowanie parkinsonizmu, ważone w celu odzwierciedlenia projektu pobierania próbek, przedstawiono w Tabeli 3. Parkinsonizm był bardzo powszechny, a jego rozpowszechnienie silnie wzrastało wraz z wiekiem, ale nie było związane z płcią. Ogólny wskaźnik rozpowszechnienia dla osób w wieku od 65 do 74 lat wynosił 14,9 procent; ta wzrosła do 29,5 procent dla tych 75 do 84 i do 52,4 procent dla osób powyżej 85 roku życia. Piętnaście spośród 159 osób z parkinsonizmem miało kliniczne rozpoznanie choroby Parkinsona. Siedmiu z nich brało lewodopę.
Parkinsonizm i ryzyko śmierci
Tabela 4. Tabela 4. Surowe związki między parkinsonizmem i śmiercią w dowolnym czasie w okresie obserwacji, według grupy wiekowej. Średnia długość obserwacji wyniosła 9,2 lat. Było 276 zgonów – 124 z 159 osób z parkinsonizmem (78 procent), 146 z 301 osób bez parkinsonizmu (49 procent) i 6 z 7 osób niezaklasyfikowanych. Nieznaczny związek między diagnozą parkinsonizmu a śmiercią w dowolnym momencie okresu obserwacji przedstawiono w tabeli 4 według grup pięcioletnich. We wszystkich grupach wiekowych odsetek zgonów był wyższy wśród osób z parkinsonizmem.
Rycina 1. Krzywe przeżywalności Kaplana-Meiera dla 159 osób z parkinsonizmem i 301 osób bez parkinsonizmu w ciągu ośmiu lat obserwacji. Zbadaliśmy ryzyko zgonu związanego z parkinsonizmem, dostosowując jednocześnie do zakłócających skutków wieku i płci. Stworzono model proporcjonalnych zagrożeń, w którym porównano ryzyko zgonu wśród osób z parkinsonizmem z osobami bez niego. Całkowite ryzyko zgonu wśród osób z parkinsonizmem było 2,0 razy większe niż wśród osób bez niego (95-procentowy przedział ufności, 1,6 do 2,6). Krzywe przeżycia Kaplan-Meier w ciągu ośmiu lat obserwacji przedstawiono na rycinie 1. Gdy wskaźnik choroby Alzheimera przy ocenie linii podstawowej został włączony do tego samego modelu, wyniki były praktycznie identyczne.
Aby upewnić się, że skomplikowana próbka warstwowa nie zniekształciła relacji między parkinsonizmem a śmiertelnością oraz że wyniki oparte na obserwacji z próby reprezentowały populację, przeprowadziliśmy oddzielne analizy logistyczno-regresyjne w kolejnych latach obserwacji, wykorzystując przeżycie jako wynik. Analizy te były zgodne z wynikami modelu proporcjonalnych zagrożeń (dane nie przedstawione). Wtórne analizy oparte na ukrytych i bezpośrednich przyczynach śmierci zakodowanych zgodnie z ICD-9-CM sugerowały, że nadmierna śmiertelność wśród osób z parkinsonizmem nie była spowodowana żadną pojedynczą grupą diagnoz (dane nie przedstawione).
Parkinsonowskie kategorie znaków i ryzyko śmierci
Parkinsonizm jest heterogenicznym stanem odzwierciedlającym występowanie różnych kombinacji kategorii znaków motorycznych. Aby zbadać związek między liczbą kategorii parkinsonizmu a umieralnością, skonstruowano model, który zawierał oddzielne terminy dla dwóch, trzech i czterech kategorii znakowych. Współczynnik ryzyka zgonu dla dwóch kategorii wynosił 1,9 (przedział ufności 95%, 1,4 do 2,5); wynosił 2,0 dla trzech kategorii (przedział ufności 95%, 1,3 do 3,0) i 2,6 (przedział ufności 95%, 1,4 do 4,8) dla wszystkich czterech kategorii.
Aby ocenić związek pomiędzy poszczególnymi kategoriami znaków i umieralnością, skonstruowano model proporcjonalnych zagrożeń obejmujący oddzielne warunki dla każdej kategorii
[patrz też: płaskostopie leczenie u dorosłych, nicienie objawy u człowieka, helimed katowice ]

Tags: , ,

No Responses to “Występowanie znaków parkinsonowskich i związana z nimi śmiertelność we wspólnotowej populacji osób starszych czesc 4”

 1. The Flying Mouse Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: badanie emg warszawa[...]

 2. Diana Says:

  Polecono mi fototerapię

 3. Anna Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: ból[...]

 4. Shadow Chaser Says:

  same kremy nie dawały rady

Powiązane tematy z artykułem: helimed katowice nicienie objawy u człowieka płaskostopie leczenie u dorosłych