Choroby organiczne mózgu.

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Wszystkie choroby organiczne mózgu, które bardzo często przebiegają wśród organicznych zaburzeń psychicznych, mogą ulec powikłaniu ostrymi zespołami psychotycznymi. Jeżeli się zna strukturę takich psychoz złożonych, można z dużą dokładnością rozpoznać objawy przynależne do warstwy organicznej i oddzielić je od objawów z zakresu ostrej psychozy czynnościowej, nawarstwionej epigenetycznie na podłoże organiczne. Jeżeli chodzi o to podłoże organiczne, to szczególne znaczenie mają takie sprawy, jak: zapalenie opon mózgowych i mózgu rozmaitej etiologii, gruźlica i kiła mózgu oraz porażenie postępujące, padaczka, guzy mózgu, stany pośpiączkowe, stwardnienie wieloogniskowe, pląsawica Huntingtona, ropień mózgu, zmiany starcze, urazy czaszki i stany pourazowe itd. 6. Fizjologiczne wstrząsy hormonalne, jak pokwitanie, przekwitanie, ciąża, połóg, laktacja, odgrywają ogromną rolę w patogenezie psychoz. Na pewno jednak nie są czynnikiem etiologicznym, jak sądzą ci, którzy wierzą siłą tradycyjnego bezwładu w istnienie odrębnych jednostek fizjologicznych powstałych na tle połogu, laktacji, ciąży, inwolucji itd. W piśmiennictwie wciąż jeszcze mówi się o psychozie połogowej, laktacyjnej, ciążowej; inwolucyjnej itd. Autorzy ci nie próbują nawet wytłumaczyć, w jaki sposób fizjologiczne, prawidłowe zjawiska w rodzaju przesileń hormonalnych miałyby się stawać czynnikiem etiologicznym. Nie usiłują też dowieść, że zachodzi istotnie związek przyczynowy, np między klimakterium a psychozą, a nie przypadkowa zbieżność w czasie lub współudział przesilenia wewnątrzwydzielniczego w znaczeniu czynnika usposabiającego lub patoplastycznego. Te ostatnie role są dalekie od sensu etiopatogenetycznego. Wreszcie autorzy ci nie liczą się z   kliniczno-statystycznymi faktami. Mianowicie tylko w małym odsetku przypadków przesilenia wewnątrzwydzielnicze wiążą się z psychozą. Psychozy połogowe występują bardzo często w przypadkach zakażeń połogowych. Tak zwane psychozy ciążowe należą raczej do rzadkości. Mówi się nawet, że ciąża ma pewne znaczenie zapobiegawcze w stosunku do psychoz. Ciekawa rzecz, że ci sami autorzy nie kruszą kopii w obronie psychoz pokwitaniowych, chociaż w okresie tym stwierdza się wzmożoną zapadalność na zaburzenia psychiczne. Bardzo często popełnia się ten błąd, że psychozy, które przypadkiem wystąpiły w czasie ciąży lub laktacji, nazywa się ogólnikowo psychozami ciążowymi luk laktacyjnymi, nie szukając już czynników chorobotwórczych. Określeń takich staramy się obecnie unikać jako zbyt ogólnikowych, nie zawierających nazwy gatunku psychozy. [hasła pokrewne: polmed kraków, rak kolczystokomórkowy skóry zdjęcia, choroba duplaya ]

Tags: , ,

No Responses to “Choroby organiczne mózgu.”

 1. Necromancer Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: leki na menopauze[...]

 2. Fast Draw Says:

  Tętniak mózgu objawy niepozorne

 3. Gabriela Says:

  [..] Cytowany fragment: kulturystyka sklep[...]

 4. Filip Says:

  Ja mam stwierdzona nadczynność ale objawy niedoczynność tarczycy

Powiązane tematy z artykułem: choroba duplaya polmed kraków rak kolczystokomórkowy skóry zdjęcia