Wazelina dopełniacza terminalnego Ekulizumab w nietypowym zespole hemolityczno-mocznicowym AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Jeden pacjent miał jedno poważne, niepożądane zdarzenie związane z lekiem, a drugi pacjent miał dwa takie zdarzenia. Wszystkie ciężkie zdarzenia niepożądane prawdopodobnie lub prawdopodobnie związane z ekulizumabem ustąpiły bez przerywania leczenia. Nie zgłoszono nowych działań niepożądanych po pierwszych 26 tygodniach leczenia. Zdarzenia niepożądane były podobne w podgrupach pacjentów, w tym u 15 pacjentów po przeszczepie nerki i otrzymujących jednocześnie leczenie immunosupresyjne. Dyskusja
W obu prospektywnych, otwartych badaniach fazy 2 – jednej z udziałem pacjentów z atypowym zespołem hemolityczno-mocznicowym i klinicznych dowodów postępującej mikroangiopatii zakrzepowej (próba 1) i drugiej z udziałem pacjentów z długotrwałym zespołem, przewlekłą niewydolnością nerek i przedłużona wymiana lub wlew plazmy (badanie 2) – leczenie ekulizumabem wiązało się ze znaczącym hamowaniem mikroangiopatii zakrzepowej z udziałem dopełniacza, mierzonej zmianą liczby płytek krwi (badanie 1) i brakiem zakrzepowych zdarzeń mikroangiopatycznych (badanie 2). U 88% pacjentów w próbie iu 100% pacjentów w badaniu 2 przerwano wymianę lub wlew plazmy. Leczenie preparatem Eculizumab wiązało się z dużą i utrzymującą się poprawą czynności nerek, a czterech z pięciu pacjentów otrzymujących dializę na początku badanie już go nie wymagało (próba 1). Wyniki te wykazały, że leczenie za pomocą inhibitora dopełniacza dopełniacza poprawiało funkcję nerek w podgrupach pacjentów, w tym tych z długotrwałym, znacznym uszkodzeniem nerek, którzy przeszli wymianę osocza lub wlew.
Wcześniejsza interwencja ekulizumabem (tj. Krótsza przerwa między obecną kliniczną manifestacją atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego a początkiem leczenia) była związana ze znacznie większą poprawą szacowanego GFR w obu badaniach. Te wyniki sugerują, że wcześniejsze rozpoczęcie leczenia ekulizumabem może prowadzić do poprawy wyników klinicznych i odwrócenia uszkodzenia narządu. Ekulizumab wiązał się także ze znaczną poprawą jakości życia związanej ze zdrowiem.
Historycznie ryzyko ESRD lub zgonu było podobne u pacjentów zi bez zidentyfikowanych mutacji układu dopełniacza lub autoprzeciwciał czynnika dopełniacza.8 W obecnych badaniach odpowiedź na leczenie ekulizumabem była również podobna, niezależnie od statusu w odniesieniu do tych dwóch czynników. , 8 chociaż badania nie były zasilane, aby ocenić różnice zgodnie ze stanem mutacji. To odkrycie wspiera zalecenie, aby leczenie ekulizumabem u pacjentów z atypowym zespołem hemolityczno-mocznicowym było rozważane bez konieczności wykonywania testów mutacji układu dopełniacza.24
Leczenie ekulizumabem w okresie od 62 do 64 tygodni nie wiązało się z poważnymi zdarzeniami niepożądanymi w tych badaniach
[więcej w: nicienie objawy u człowieka, płaskostopie leczenie u dorosłych, polmed poznań ]

Tags: , ,

No Responses to “Wazelina dopełniacza terminalnego Ekulizumab w nietypowym zespole hemolityczno-mocznicowym AD 8”

 1. Cereal Killer Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do psi dermatolog warszawa[...]

 2. Emilia Says:

  czy to moze zagrażać życiu nienarodzonego dziecka?

 3. Nessie Says:

  [..] Cytowany fragment: Badania USG ciąży Warszawa[...]

 4. 57 Pixels Says:

  Polska sluzba zdrowia nie jest taka zla

Powiązane tematy z artykułem: nicienie objawy u człowieka polmed poznań płaskostopie leczenie u dorosłych