Zaburzenia zdolności zapamiętywania.

Posted in Uncategorized  by admin
November 17th, 2018

Typowe są też zaburzenia zdolności zapamiętywania z luką pamięciową, wypełnianą konfabulacjami i z dezorientacją w czasie, miejscu i otoczeniu. Za majaczeniem przemawia też pogarszanie się objawów z zapadnięciem nocy oraz łagodnienie objawów przy spadku ciepłoty ciała. Rozpoznanie w trzecim okresie może być trudne, zwłaszcza jeśli przywołany lekarz nie ma wiadomości o dotychczasowym przebiegu sprawy. Pierwszym jego obowiązkiem jest stwierdzić podstawowe cierpienie somatyczne, które pociągnęło za sobą psychozę. Przy tragicznym przebiegu sprawy, gdy chory nie jest już zdolny do nawiązania łączności ze światem, rozpoznanie majaczenia może być w ogóle niemożliwe, gdyż ściśle biorąc, nie jest to już zespół majaczeniowy, lecz stan powikłany soporem lub śpiączką, albo zespołem amentywnym preagonalnym. Jeżeli trzeci okres jest łagodny, to ustalenie rozpoznania może przedstawiać trudności wskutek słabnięcia objawów. Czasem udaje się z wywiadów wydobyć znamienne objawy. Jeżeli nie, to udaje się nierzadko omamy wzrokowe wyzwolić przez ucisk na gałki oczne lub za pomocą próby czystej kartki. Inne objawy mogą już w tym okresie być mało charakterystyczne, lecz zespolone w jedną całość, mogą umożliwić rozpoznanie ex post. Przypadek nr 1. Delirium infectiosum (exhaustivum). K. A. ur. 15. III. 1925 r. Obciążenia dziedzicznego nie stwierdzono. Nigdy nie zdradzała zaburzeń psychicznych. Jest pracownikiem umysłowym, wyszła za mąż. Od r. 1942 chorowała na zapalenie woreczka żółciowego z częstymi napadami bólu i zwyżkami ciepłoty ciała. W r. 1942 usunięto operacyjnie woreczek żółciowy, który okazał się zropiały, tak iż w ciągu dwóch tygodni po zabiegu zakładano dren. W 3 dni po operacji u chorej wystąpiły dreszcze, gorączka i żółtaczka. Odtąd objawy te ponawiały się napadowo co parę miesięcy wśród silnych bólów w prawym podżebrzu i wymiotów. W okresach między napadami stwierdzano białkomocz i stan podżółtaczkowy. Leczenie penicyliną złagodziło bóle, lecz inne objawy utrzymywały się. [więcej w: kątnica jelita grubego, skierowanie na leczenie odwykowe, badania wstępne do pracy zakres]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badania wstępne do pracy zakres kątnica jelita grubego skierowanie na leczenie odwykowe