Objawy w chorobach płuc.

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Pomimo wielkiej duszności, badanie fizyczne klatki piersiowej nieraz nie wykrywa zmian opukowych ani osłuchowych. W innych przypadkach wybijają się na pierwsze miejsce objawy ostrego rozlanego nieżytu oskrzeli i oskrzelków, mianowicie odgłos opukowy bębenkowy, zależny od zmniejszenia napięcia tkanki płucnej, wywołanego przez liczne guzki, oraz rzężenia suche i wilgotne a także zmieniony pęcherzykowy szmer oddechowy. Objawy te stwierdza się przeważnie w górnych płatach płuc. Dolna granica płuc bywa często obniżona wskutek rozdęcia płuc. Czasami słyszy się miękkie tarcie opłucne, zależnie od wysiania guzków na opłucnej. Niekiedy stwierdza się ogniska nieżytowego zapalenia płuc. Objawiają się one wzmożeniem drżenia piersiowego, przytłumieniem odgłosu opukowego, szmerem oddechowym oskrzelowym i trzeszczeniami. Jeżeli objawy oskrzelowe i płucne górują, to taką postać nazywa się ostrą gruźlicą prosówkową płuc nieżytową (tuberculosis pulmonum miliaris acuta catarrhaus). W obu postaciach – zaduszającej i nieżytowej – stwierdza się nieraz objawy świadczące o starych zmianach gruźliczych w płucach (gruźlica szczytowa, zrosty opłucne i in.). Stan ogólny w obu postaciach ostrej gruźlicy prosówkowej płuc jest ciężki. W przypadkach z wysoką gorączką o torze ciągłym przypominających swym przebiegiem dur brzuszny chorzy są często odurzeni (status typhosus), podnieceni lub przygnębieni. Skóra bywa zwykle wilgotna, nadzwyczaj blada i sina na policzkach i wargach, zwłaszcza w postaci zaduszającej. W razie uogólnienia się sprawy stwierdza się czasami wysypki w skórze, zwane tuberkulidmi. Częściej widuje się je u dzieci. Są to różyczki (roseola), grudki (papula), pęcherzyki (vesicula), krosty (pustula), nacieki czyrakowate, wybroczyny wielkości ziarna grochu i in. Mogą one ulegać zmianom wstecznym, a wtedy w ich środku powstaje zagłębienie. Wysypka może być bardzo obfita, lecz może jej nie być wcale. W tuberkulidach można stwierdzić obfite prątki gruźlicy. Przy uogólnieniu choroby wykrywa się obrzmienie śledziony. Tętno bywa od samego początku częste (do 100-140 i więcej na minutę), małe, miękkie, czasami niemiarowe. Serce jest często przykryte wskutek znacznego rozdęcia płuc. Liczba krwinek białych w krwi w ostrej gruźlicy prosówkowej płuc bywa zmniejszona, prawidłowa lub miernie zwiększona, czasami waha się znacznie w toku choroby .Cechę znamienną (Józef Held i Mieczysław Fejgin) stanowi wybitne zmniejszenie liczby limfocytów krwi i wyraźne zwiększenie liczby białych krwinek wielojądrzastych (do 90-95). [przypisy: opadnięta powieka iv stopnia, opadnięta powieka, opadnięta powieka a ciąża vitro ]

Tags: , ,

No Responses to “Objawy w chorobach płuc.”

  1. Kaja Says:

    Widzę lekką poprawę

  2. Jadwiga Says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: restauracja katowice[...]

  3. Criss Cross Says:

    na nadciśnienie, wystarczy suplementacja

Powiązane tematy z artykułem: dzienniczek głodu alkoholowego jaskółcze ziele sok opadnięta powieka