Rozszczepienie osobowości naprzemienne.

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Osobowość człowieka zmienia się w następstwie zabiegu czasem w sposób uderzający. Bywało, że matka przestając z córką zmuszona była stwierdzić: to nie jest ten sam człowiek. Chorzy ci zatracają swoje osobnicze cechy charakterologiczne, przestają się od siebie odróżniać, stają się wszyscy jednakowi, zanika u nich napęd psychoruchowy; obniża się uczuciowość wyższa, cierpią też wyższe czynności intelektualne, zwłaszcza myślenie abstrakcyjne i przyczynowo-logiczne. Nierzadko uczuciowość wyższa upośledzona jest do tego stopnia, że u chorych zanika wszelka ambicja życiowa, przepadają zainteresowania estetyczne i ogólnoludzkie, giną uczucia rodzinne, społeczne, etyczne na rzecz upodobań trywialnych. Spustoszenia te, zawsze zaznaczone, ale czasem doprowadzające człowieka do stoczenia się na najniższy poziom, skłoniły świat naukowy do ostrożności w stosowaniu leukotomii. Niemniej zebrano pewne doświadczenia, które rzucają światło na patogenezę zaburzeń osobowości. 2. Rozszczepienie osobowości naprzemienne, czyli rozdwojenie osobowości (personalitas duplex alternans) występuje klasycznie w stanach pomrocznych, najczęściej padaczkowego pochodzenia. Analogiczne zjawiska histeryczne zdają się być raczej wytworem chorobliwej fantazji. Odpowiednikiem fizjologicznym tych zaburzeń jest stan zmienionej osobowości w przeżyciach marzenia sennego. Wspominając je, nie poznajemy samych siebie, kierują nami inne zasady moralne i inne przesłanki logiczne, i charakter, i temperament nasz jest zmieniony. Osobowość marzenia sennego pierzcha z chwilą przestawienia się jakościowo zmienionej świadomości na stan świadomości na jawie. Osobowość na jawie i osobowość w marzeniu sennym – to jakby dwie odrębne osobowości luzujące się na przemian. Studia nad psychologią marzenia sennego pozwalają nam na wniknięcie w istotę zaburzeń określonych nazwą naprzemiennego rozszczepienia osobowości. Tak jak: z chwilą obudzenia się nawiązujemy do naszej osobowości na jawie, tak samo również chory, u którego przeminął stan zamroczenia, nawiązuje do przeżyć z okresu przedchorobowego, odczuwając ich pamięciową ciągłość mimo zamroczeniowej przerwy. Podobna ciągłość pamięciowa zachodzi czasem między przeżyciami osobowości rozszczepiennej poszczególnych okresów zamroczeniowych. [patrz też: helimed katowice, endoproteza kolana cena, entezopatia leczenie ]

Tags: , ,

No Responses to “Rozszczepienie osobowości naprzemienne.”

  1. Jagna Says:

    Wapnia najwiecej ma kapusta

  2. Andrzej Says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu foreverslim[...]

  3. Sofa King Says:

    Tętniak mózgu może przytrafić się w każdej rodzinie

Powiązane tematy z artykułem: endoproteza kolana cena entezopatia leczenie helimed katowice