Medicares Transitional Care Payment – krok w kierunku domu medycznego ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Najskuteczniejsze z nich – zwłaszcza jeśli są inicjowane wcześnie i w połączeniu – to uporządkowane planowanie wyładowań w szpitalach, wkład opieki podstawowej w planowanie absolutorium, uzgodnienie leków przepisywanych przez szpital z wcześniejszymi lekami, wczesna ocena potrzeb kontrolnych i zasobów pacjentów są w domu, a elektroniczne powiadomienia o wypisie ze szpitala i uporządkowane podsumowania są dostępne dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej4. Zgodnie z nową zasadą płatności lekarze, którzy płacą za tymczasową opiekę będą musieli ocenić potrzebę każdej z kilku określonych usług opieki następnie podaj wskazane usługi (patrz ramka). Chociaż usługi te można wykonywać bez bezpośredniej wizyty w biurze, CMS zdecydowało się na taką wizytę, przynajmniej na razie, z kilku powodów. Po pierwsze, pomimo braku solidnych dowodów na to, że takie wizyty przyczyniają się do obniżenia wskaźników readmisji, większość uwag lekarzy w odpowiedzi na proponowany nowy kod płatności podkreślała konieczność wizyty. Po drugie, CMS obawia się, że bez wizyty pacjenci mogą być zdezorientowani tym, dlaczego są obciążani opłatą za tymczasowe usługi opiekuńcze. CMS ma również nadzieję złagodzić takie zamieszanie, wymagając od lekarzy, którzy wystawiają rachunek za wypłatę dnia wypłaty, aby poinformować pacjentów, że kwalifikują się oni do opieki przejściowej i wskazać w dokumentacji medycznej, którą lekarz zidentyfikował pacjent, aby świadczyć usługę. Ponadto CMS obawia się, że wprowadzenie kodu płatniczego bez wymogu wizyty może zwiększyć prawdopodobieństwo nieuczciwego naliczania opłat, ponieważ byłoby mniej możliwości korzystania z raportów pacjentów w celu potwierdzenia, czy usługa rzeczywiście została dostarczona.
Na podstawie przewidywanej liczby wypróżnień w szpitalach, rehabilitacji i domów opieki w ciągu roku oraz historycznego rozmieszczenia wizyt lekarskich po tych zrzutach, CMS szacuje, że zapłaci 600 milionów USD za usługi opieki przejściowej w 2013 r., Przy czym większość pójdzie na opiekę podstawową lekarze. Ponieważ formuła Medicare o stałym tempie wzrostu ogranicza łączne płatności lekarzy, przejściowe świadczenia opiekuńcze zostaną zrekompensowane przez zmniejszenie płatności za wszystkie inne kody rozliczeniowe lekarza. CMS szacuje, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej otrzymają średnio o 7% więcej płatności w ramach Medicare z powodu nowego kodu.
Przyjęcie tej polityki sygnalizuje gotowość CMS do inwestowania nowych zasobów w podstawową opiekę zdrowotną dla działań, które oferują obietnicę wyższej jakości opieki i niższe ogólne koszty opieki zdrowotnej.
Ponadto CMS zawarty w nowej zasadzie wyraził zainteresowanie opracowaniem podwyższonego poziomu płatności za usługi podstawowej opieki zdrowotnej świadczonej przez lekarzy pracujących w zaawansowanej podstawowej opiece zdrowotnej, która wdrożyła model domu medycznego. CMS nie przyjął jeszcze definicji zaawansowanej praktyki podstawowej opieki zdrowotnej w tym celu, ale zainicjował kilka programów pilotażowych za pośrednictwem Centrum ds. Medicare i Medicaid Innovation (CMMI). W przepisie określono pięć potencjalnych kompleksowych funkcji podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały przyjęte jako wymagania w jednym z pilotów CMMI, The Comprehensive Primary Care Initiative. Obejmują one zarządzanie ryzykiem stratyfikacji ryzyka, zapewnienie dostępu i ciągłości dla określonej populacji pacjentów, zapewnienie planowanej opieki nad chorobami przewlekłymi i opieki profilaktycznej, zaangażowanie pacjenta i opiekuna oraz koordynację opieki w całym sąsiedztwie medycznym
[przypisy: jaskółcze ziele sok, zespół moebiusa, endoproteza kolana cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Medicares Transitional Care Payment – krok w kierunku domu medycznego ad”

  1. Oliwier Says:

    Mam nadzieję że nastąpią jakieś zmiany w diagnozie

  2. Mateusz Says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: tabletki do ssania na gardło[...]

  3. Alicja Says:

    Tętniak mózgu objawy niepozorne

Powiązane tematy z artykułem: endoproteza kolana cena jaskółcze ziele sok zespół moebiusa