Leczenie zakażeń HCV przez celowanie w mikroRNA AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Niezależny komitet przeglądowy oceniał dane dotyczące bezpieczeństwa dla grupy 3 mg przed podaniem badanego leku grupie 5 mg; ten sam proces zastosowano w grupie 7-mg. Preparat Miravirsen rozpuszczono do stężenia 150 mg na mililitr i podawano go podskórnie w pięciu tygodniowych dawkach przez okres 29 dni (Fig. w Dodatku dodatkowym, dostępny z pełnym tekstem tego artykułu na). Wstrzyknięcia placebo zawierały normalny roztwór soli (0,9% sodu) i podawano je w objętości równoważnej objętości mirawirsenu. Po okresie podawania pacjenci powracali do cotygodniowych wizyt kontrolnych do 8 tygodnia, na wizyty co 2 tygodnie do 14 tygodnia oraz do ostatniej wizyty w 18. tygodniu. Według uznania badaczy, pacjenci mogli rozpocząć terapię pegylowanym interferonem. i rybawiryny w 7. tygodniu badania (dla pacjentów otrzymujących 3 mg mirawirsen na kilogram) lub w tygodniu 10 (dla tych otrzymujących 5 mg lub 7 mg na kilogram).
Przestudiuj badanie
Protokół badania (dostępny na stronie) został zaprojektowany i opracowany przez sponsora, firmę Santaris Pharma, wraz z głównym badaczem w każdym ośrodku badawczym i przedstawicielami Duke Clinical Research Institute. Wszyscy autorzy brali udział w gromadzeniu danych, mieli pełny dostęp do danych, brali udział w analizie danych oraz byli zaangażowani w przygotowanie i przegląd treści ostatecznego manuskryptu. Statystki Duke a przeprowadzały analizy statystyczne. Komitet wydawniczy, składający się z pierwszego autora i kilku współautorów (w tym przedstawiciela sponsora), podjął decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji. Wszyscy autorzy zapewniają rękojmię za kompletność i dokładność tego raportu, a także wierność raportu do protokołu badania.
Skuteczność, bezpieczeństwo i farmakokinetyka
Podczas każdej wizyty pacjenta mierzono poziomy RNA HCV w osoczu za pomocą testu Abbott RealTime HCV, z raportowaną dolną granicą wykrywania i kwantyfikacji 12 IU na mililitr. Próbki z poziomem RNA HCV poniżej dolnej granicy wykrywalności lub oznaczenia ilościowego uznawano za mające niewykrywalne poziomy. Genotyp HCV RNA oceniano za pomocą wewnętrznego testu specyficznego dla genotypu polimerazy-reakcji łańcuchowej (PCR), który został opracowany przy użyciu sekwencji nukleotydowej hiperzmiennego regionu białka E2 HCV. Zastosowano bezpośrednie sekwencjonowanie w celu potwierdzenia genotypu w przypadku, gdy wynik uzyskany w teście PCR był niejednoznaczny.
Ocenę mutacji związanych z opornością wykonano u wszystkich pacjentów na początku badania oraz w piątym tygodniu i w momencie nawrotu wirusa w przypadku, gdy poziom HCV RNA przekroczył 1000 IU na mililitr i pegylowany interferon i rybawirynę nie zostały rozpoczęte
[przypisy: dzienniczek głodu alkoholowego, entezopatia leczenie, medpolonia ]

Tags: , ,

No Responses to “Leczenie zakażeń HCV przez celowanie w mikroRNA AD 3”

 1. Capital F Says:

  Article marked with the noticed of: dentysta wola warszawa[...]

 2. K-9 Says:

  U mnie pojawił się nie jeden włókniak

 3. High Kingdom Warrior Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu leczenie kanałowe warszawa[...]

 4. Necromancer Says:

  no to niegroźne czy nie?

Powiązane tematy z artykułem: dzienniczek głodu alkoholowego entezopatia leczenie medpolonia