Klasyfikacja Sterlinga.

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Klasyfikacja Sterlinga tak jak Turban-Gerhardtowska za podstawę podziału przewlekłych suchot płuc bierze rozległość zmian w płucach. Zmiany cechujące suchoty płuc rozpoczynające się (phthisis pulmonum chronica incipiens) są w niej te same jak w pierwszym okresie Turbana; zmiany, zaliczane do suchot płuc rozwiniętych (phthisis pulmonum chronica declarata) te same, które Turban odnosi do drugiego okresu, wreszcie zmiany w rozpadowych suchotach płuc (phthisis pulmonum chronica consumptiva) odpowiadają przestrzennie trzeciemu okresowi Turbana. W przeciwieństwie do klasyfikacji Turban-Gerhardta, klasyfikacja Sterlinga podkreśla przede wszystkim przebieg choroby odróżniając postaci ostre i przewlekłe, a wśród przewlekłych w postaci rozpoczynających się suchot – postać jawną (tuberculosis manifesta), objawiającą się ograniczonym ogniwem gruźliczym w płucu (tuberculosis occulta), którą cechują objawy ogólne, pozwalające rozpoznać gruźlicę, chociaż na razie nie można wykryć siedziby zmian gruźliczych w płucach. W postaci jawnej rozpoczynających się suchot płuc oraz w suchotach rozwiniętych i rozpadowych klasyfikacja Sterlinga uwzględnia dynamikę sprawy chorobowej, zaznaczając, czy zmiany są zahamowane (phthisis stationaris), czy też postępują ostro (phthisis progrediens acute) lub powoli (phthisis progrediens chronice) albo na odwrót cofają się (phthisis pulmonum reqredienss) – zwykle powoli. W suchotach rozwiniętych i rozpadowych uwzględnia się nadto charakter anatomiczno-patologiczny zmian, który może być bardziej włóknisty (phthisis pulmonum fibrosa), serowaty (phthisis pulmonum caseosa) lub, co bywa najczęściej, włóknisto-serowaty (phthisis pulmonum fibrosocaseosa). Z suchot płuc wyodrębnia się postać poronną (ituberculosis pulmonum abortiva), dawniej włączaną do rozpoczynających się suchot płuc, chociaż sprawa ta nie ma skłonności do dalszego rozwoju, oraz gruźlicę wygojoną (tubercuiosis pulmonum obsoieta). W ten sposób klasyfikacja Sterlinga obejmuje w każdym przypadku nie tylko rozległość zmian, jak klasyfikacja Turban-Gerhardta, ale także ich domniemany charakter, skłonność rozwojową i przebieg. [więcej w: zespół moebiusa, płaskostopie leczenie u dorosłych, badanie przedmiotowe klatki piersiowej]

Tags: , ,

No Responses to “Klasyfikacja Sterlinga.”

 1. Radosław Says:

  więcej młodych osób ma problemy z nadciśnieniem

 2. Celtic Charger Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: odszkodowania powypadkowe[...]

 3. Sugar Man Says:

  Wszystko na kasę chorych

 4. Springheel Jack Says:

  Article marked with the noticed of: opieka w domu[...]

 5. Joanna Says:

  Co można zrobić zanim karetka dotrze,jak takiej osobie pomóc ?

 6. Mikołaj Says:

  Article marked with the noticed of: uzależnienia[...]

 7. Kitchen Says:

  ozpoznano u mnie nadciśnienie white coat

Powiązane tematy z artykułem: badanie przedmiotowe klatki piersiowej płaskostopie leczenie u dorosłych zespół moebiusa