Osobowość.

Posted in Uncategorized  by admin
December 26th, 2018

Jest rzeczą bardzo trudną podać w jednej definicji, co to jest osobowość (personalitas). Gay przez charakter i temperament rozumie się pewną stałość strukturalną, warunkującą dynamikę postępowania ludzkiego lub sposobu reagowania na bodźce, to ma się na myśli przede wszystkim dyspozycje uczuciowe. Obydwa te pojęcia wchodzą w skład naczelnego pojęcia osobowości. Osobowość obejmuje jednak znacznie więcej, gdyż wszystkie te dyspozycje i cechy psychiczne, a nawet schemat własnego ciała, dzięki którym człowiek stanowi zwartą, jednostkową, trwającą w czasie całość. W podmiotowym oglądzie człowiek wiąże zwartość i jednostkowość swojego organizmu z własną jaźnią. W oglądzie przedmiotowym, a więc na podstawie znajomości człowieka wytwarzamy sobie o jego osobie złożone wyobrażenie, na które składa się nie tylko wygląd jego ciała, ale i tzw. sylwetka psychologiczna człowieka. Właściwości charakteru, temperamentu, intelektu, dane z dziejów osobistych człowieka, jego położenie w obrębie środowiska, przyrody i społeczeństwa – wszystko to są części składowe złożonego wyobrażenia, które powstaje w naszym umyśle na wspomnienie danego osobnika. Takie samo wyobrażenie złożone o samym sobie posiada opisywany człowiek. Dzięki temu złożonemu wyobrażeniu wie on, kim jest. Wie, że posiada zwartą wewnętrzną strukturę, warunkującą jego integralną, niepodzielną, jednostkową całość, a zarazem określony stosunek do rzeczywistości, w której żyje. Osobowość człowieka rozwija się od zarania osobniczego bytu. I człowiek sam, i jego otoczenie pamiętają dziejowy rozwój tej osobowości, pamiętają, jakim ulegała przekształceniom. [podobne: helimed katowice, endoproteza kolana cena, entezopatia leczenie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: endoproteza kolana cena entezopatia leczenie helimed katowice