Transytywizm.

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Części własnej osobowości mogą być zresztą rzutowane na zewnątrz, tj. przypisywane osobom drugim. Jest to tzw. transytywizm. Chory uważa się np. za zdrowego psychicznie, a chorobę psychiczną przypisuje osobom z otoczenia albo swoje własne przeżycia, np. ból, przerzuca na drugie osoby, prosząc dla nich np. o operację. Chorzy tacy twierdzą też czasem, że ich własne myśli są naprawdę myślami drugich ludzi. Z drugiej strony bywa i tak, że chorzy utożsamiają się z osobami drugimi. Pewna chora twierdziła, że niedoszły jej kochanek wlazł w nią i przez jej gardło krzyczy jako diabeł. Rzecz prosta, krzyk ten był jej własnym krzykiem, czemu jednak chora stanowczo przeczyła. Takie wchłanianie obcych osobowości określa się nazwą appersoniscdio. W ten sposób może się w chorym wytworzyć kilka osobowości, z których żadna nie posiada trwałej, logicznie konsekwentnej i przez chorego całkowicie uznawanej struktury. Wnosi się stąd, że struktura osobowości chorego uległa rozpadowi, co też w schizofrenii jest zjawiskiem bardzo częstym. Nie zależy to tylko od treści omamów i urojeń. Na przykład w parafrenii omamy i urojenia są liczne, a jednak osobowość nie ulega rozpadowi, lecz pozostaje nie naruszona. Rozumie się przez to, że dotychczasowe cechy charakterologiczne i zasadnicze znamiona sfery woli, dążeń i działania nie ulegają pod wpływem psychozy właściwie żadnej zmianie. Rozpad osobowości w schizofrenii bywa natomiast bardzo głęboki. Chory dąży do celów sprzecznych w sobie i wykonuje czyny nie zamierzone albo godne jego pogardy. Takie rozbieżne dążności, gdy chory nie spostrzega sprzeczności między nimi, określa się nazwą ambitendencji, analogicznie do współistnienia sprzeczności w dziedzinie czynności myślowych (ambisentencja) i uczuciowych (ambiwalencja). [patrz też: opadnięta powieka iv stopnia, opadnięta powieka, opadnięta powieka a ciąża vitro ]

Tags: , ,

No Responses to “Transytywizm.”

  1. Grzegorz Says:

    czy to moze zagrażać życiu nienarodzonego dziecka?

  2. Hanna Says:

    Article marked with the noticed of: poradnia psychologiczna[...]

  3. Dominika Says:

    nauka i medycyna jest potrzebna

Powiązane tematy z artykułem: dzienniczek głodu alkoholowego jaskółcze ziele sok opadnięta powieka