Abirateron w przerzutowym raku prostaty bez wcześniejszej chemioterapii AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Po takiej drugiej linii standardowym podejściem jest chemioterapia docetakselu, która ma przewagę w zakresie przeżycia, 4 chociaż wielu pacjentów z przerzutowym rakiem gruczołu opornego na kastrację nigdy go nie przyjmuje.9,10 Z powodu ograniczonego stosowania chemioterapii w leczeniu przerzutowy oporny na kastrację rak gruczołu krokowego, istnieje niezaspokojona potrzeba skutecznej terapii, która opóźnia lub zapobiega przełomowym zdarzeniom, które charakteryzują chorobowość związaną z tym nowotworem.2 Jedna terapia, sipuleucel-T, immunoterapia, wiąże się z niewielką korzyścią z przeżycia, ale bez regresji guza, łagodzenia objawów lub opóźnienia w progresji choroby Octan abirateronu jest pierwszym w swojej klasie inhibitorem cytochromu P-450c17, krytycznego enzymu w syntezie pozagonowej i jądrowej androgenów.12-18 Abirateron z niską dawką prednizonu poprawia przeżycie u pacjentów z przerzutowym rakiem prostaty opornym na kastrację, którzy już zostali docetaksel, 19 i terapia skojarzona otrzymały zgodę prawną na to wskazanie. Jednak badania fazy i 2 u pacjentów, którzy nie otrzymali chemioterapii, wykazały wysoki odsetek trwałych odpowiedzi, co sugeruje, że korzyści z abirateronu mogą być optymalne w tej grupie pacjentów.20-22 W naszym randomizowanym badaniu fazy 3, ocenili wpływ abirateronu plus prednizon na przeżycie wolne od progresji radiologicznej, przeżycie całkowite, nasilenie bólu oraz klinicznie istotne wskaźniki progresji choroby u pacjentów z progresywnym przerzutowym opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego, którzy nie otrzymali chemioterapii iu których klinicznie znaczące podobne objawy nie rozwinęły się.
Metody
Przestudiuj nadzór i zachowanie
Badanie to zostało zaprojektowane przez badaczy zatrudnionych w akademickich i sponsorach. Główny autor akademicki początkowo opracował manuskrypt z wkładem sponsora, a wszyscy współautorzy później dostarczyli dane wejściowe i zatwierdzenie. Sponsor zapewnił finansowanie pomocy redakcyjnej za pomocą wczesnego projektu manuskryptu. Wszyscy autorzy podjęli decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji. Baza danych odbyła się w klinicznej organizacji badawczej trzeciej strony (CRO), a zapytania zostały wydane zarówno przez sponsora, jak i personel CRO. Niezależny statystyk CRO przedstawił wyniki analizy niezależnemu komitetowi monitorującemu dane i bezpieczeństwo, którego członkowie zostali zaproszeni przez sponsora. Komitet monitorował bezpieczeństwo w regularnych odstępach czasu i oceniał skuteczność i bezpieczeństwo w określonych wcześniej analizach okresowych. W momencie rozróżniania analizy były wykonywane przez statystyków, którzy byli pracownikami sponsora. Autorzy ponoszą odpowiedzialność za kompletność i integralność danych oraz wierność badania w protokole i planie analizy statystycznej (dostępne na stronie).
Komisje recenzujące we wszystkich uczestniczących instytucjach zatwierdziły badanie, które zostało przeprowadzone zgodnie z zasadami Deklaracji Helsińskiej, Międzynarodowej Konferencji w sprawie Harmonizacji oraz Wytycznych dla dobrych praktyk klinicznych
[patrz też: norfloksacyna, nicienie objawy u człowieka, polmed kraków ]

Tags: , ,

No Responses to “Abirateron w przerzutowym raku prostaty bez wcześniejszej chemioterapii AD 2”

 1. Mr. Spy Says:

  Jakiś czas temu pewna firma wprowadziła na Polski rynek test na niedoczynność tarczycy

 2. Alpha Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: labioplastyka Warszawa[...]

 3. Maksymilian Says:

  Chorowałem i chorowałem, a lekarze nie wiedzieli co mi jest

 4. Róża Says:

  Article marked with the noticed of: suplementy diety[...]

 5. Pepper Legs Says:

  Ból brzucha w prawym podbrzuszu może oznaczać torbiel jajnika

 6. Mad Rascal Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: depilacja woskiem[...]

 7. Julian Says:

  Piszta co chceta

Powiązane tematy z artykułem: nicienie objawy u człowieka norfloksacyna polmed kraków