ZESPOLY PRZEBIEGAJACE Z ZABURZENIEM SWIADOMOSCI

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZESPOŁY PRZEBIEGAJĄCE Z ZABURZENIEM ŚWIADOMOŚCI MAJACZENIE, CZYLI BREDZENIE (DELIRIUM) Obraz kliniczny i przebieg. Delirium przebiega w trzech stadiach. Pierwszy okres – okres zwiastunów (stadium prodromorum, stadium neurasthenicum) zawiera zwiastuny zbliżającej się psychozy. Mogą one ujść uwagi otoczenia, tym bardziej iż trwają czasem bardzo krótko, od kilku go- dzin najwyżej do paru dni. W tym okresie chyba tylko wyjątkowo przywołuje się psychiatrę. W ogóle pierwsze opisy majaczenia zawdzięczamy internistom, którzy mają najwięcej sposobności obserwować psychozę wikłającą podstawowe cierpienie cielesne. Chorzy zaczynają. się skarżyć na złe samopoczucie, niepokój, bezsenność, bóle głowy, wzmagającą się drażliwość i przewrażliwienie, zwłasz- cza na hałasy, stają się lękliwi, gniewliwi, czasem okazują skłonność do płaczu lub właśnie do śmiechu i gadatliwości. Niepokój wzrasta, chorych budzą sny strasznej treści, odznaczające się niezwykłą plastycznością, tak że niemal prze- chodzą one w przeżycia na jawie, chociaż w tej fazie świadomość nie wykazuje jeszcze, poza pewnym zwężeniem jej pola, wyraźniejszych zaburzeń. Chorzy czują się znużeni, i męczą się łatwo. Uderza pewna powierzchowność pojmo- wania, wzmożona przerzutność uwagi i zmniejszona jej trwałość. Czasem zau- ważyć można skłonności perseweracyjne i obniżenie zdolności zapamiętywania przy narzucaniu się choremu zbyt żywych wspomnień z dawnej przeszłości. Jedni chorzy wykazują od początku skłonność do przygnębienia, inni stają się lekko euforyczni z domieszką nastroju wzmożonego, u innych wreszcie pojawia się nastawienie paranoiczne w stosunku do otoczenia. Tym pierwszym stadium majaczenia zbyt mało się dotąd zajmowano, chociaż właśnie w tym okresie jest jeszcze pora-myśleć o zapobieżeniu wybuchowi psychozy. [więcej w: , artykuły fryzjerskie, surówki bawełniane, oczyszczanie organizmu ]

Tags: , ,

Comments are closed.