Zaburzenia osobowości.

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Zaburzenia osobowości podzielić można na trzy wielkie grupy: 1. Zmiana osobowości bez naruszenia jej podstawowej struktury (transformatio pe1sonalitatis sine destructuratione). 2. Rozszczepienie osobowości naprzemienne, czyli rozdwojenie osobowości (personalitas duplex alternans). 3. Rozszczepienie osobowości jednoczesne, czyli rozpad struktury osobowości (personalitas duplex aut multiplex simultanea sive destructuratio personalitatis). 1. W przytoczonych na wstępie przykładach chodzi o zmiany osobowości nienaruszającej jej podstawowej struktury. Mimo że w strukturze osobowości stwierdzić można pewne ilościowe zmiany, ubytki, naddatki, ogólne wzmożenie lub zubożenie, to jednak ogólna struktura osobowości zachowała swoją jednolitość i zwartość. Jest ona pod wpływem choroby psychicznej nie podobna do dawnej, jednakże nie w znaczeniu wewnętrznego rozpadu. Nie ma tu ani rozdwojenia osobowości, ani rozszczepienia jej struktury. Omawiana zmiana może powstać ostro lub dokonać się na drodze procesu przewlekłego. Jej odwracalność lub nieuleczalność zależy od natury procesu chorobowego. W pierwszym przypadku, po przeminięciu psychozy struktura osobowości powraca do dawnego stanu, w drugim przypadku pozostają trwałe ubytki osobowości (defectus), które w omawianej grupie zaburzeń mają charakter zasadniczo ilościowy. Chodzić może np. o trwałe zubożenie osobowości w przypadku procesu otępiennego. Na ogół biorąc w praktyce mówi się o zaburzeniach struktury osobowości lub w ogóle o zaburzeniach osobowości tylko w następnych dwóch grupach, gdzie stwierdza się istotnie zmianę jakości strukturalnej. W ostatnich latach okazało się, że ciężkie zaburzenia osobowości da się wywołać doświadczalnie. Zachodzi to mianowicie po tzw. operacjach psychochirurgicznych, głównie po leukotomii przedczołowej, polegającej na obustronnym przecięciu istoty białej między częścią przedczołową kory mózgowej i resztą mózgowia. W mniejszym stopniu zaburzenia tego rodzaju stwierdza się po tzw. topektomii przedczołowej, polegającej na operacyjnym usunięciu skrawków kory okolicy przedczołowej. Ponieważ zabiegi te podejmowano u ludzi umysłowo zdrowych, z nienaruszoną osobowością, np. w nerwicy natręctw, przeto porównanie stanu przedoperacyjnego z pooperacyjnym daje nam wgląd w skutki psychiczne zabiegu. [przypisy: helimed katowice, endoproteza kolana cena, entezopatia leczenie ]

Tags: , ,

No Responses to “Zaburzenia osobowości.”

 1. Iga Says:

  U mnie szybko udalo sie wrocic do normalnego funkcjonowania

 2. Jowita Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: restauracje katowice[...]

 3. Mieszko Says:

  U mnie przyczyną raka jest amnestocyna

 4. Kornel Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu opieka w domu[...]

 5. Eliza Says:

  Nic nie piszą o potasie

 6. Tadeusz Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do izolat białka[...]

 7. Candy Butcher Says:

  Oczywiście poszłam po drugą opinię, żeby potwierdzić pierwszą

Powiązane tematy z artykułem: endoproteza kolana cena entezopatia leczenie helimed katowice