ZABURZENIA OSOBOWOSCI Osobowosc czlowieka nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZABURZENIA OSOBOWOSCI Osobowość człowieka nie jest strukturą stałą i niezmienną. Pcdleaa ona nie- ustannemu rozwojowi w ciągu życia i przemienia się niekiedy skokami pod wpływem wstrząsających oddziaływań środowiska. Urazy psychiczne wpływają na zmianę trybu życia, na kierunek dążeń, na sposób reagowania na wpływy zewnętrzne, na posrlady. Szczególnie choroba psychiczna, nawet jeśli dotyczy tylko pewnego wycinka czynności psychicznych, wywiera wpływ na osobowość chorego, z czego wcale nie wynika, aby musiała ulec naruszeniu struktura oso- bowości jako taka. Stan maniakalny zmienia całość osobowości człowieka. Zna- jomi chprezo określają tę przemianę słowami: nie poznaję go, to nie ten sam człowiek. Stał on się bowiem lekkomyślny, przesadnie czynny, zaczepny, pre- tensjonalny, w pracy powierzchowny i niesumienny – to nie ten sam człowiek. Tak samo zmienia się osobowość pod wpływem urojeń prześladowczych. Chory stracił zainteresowania ozólne, przestal dbać o sprawy własne i swoich naj- bliższych, stal sie podejrzliwy, nieufny, dziwnie ostrożny, stal się odludkiem, a zarazem człowiekiem napastliwym, zakłócającym porządek publiczny. Znowu powiemy: to nie ten sam człowiek. Proces organiczny mózgu wywołuje daleko posuniete otępienie. Chory dotąd bystry, dowcipny, towarzyski, przedsiebior- czy” społecznie wartościowy, uczciwy, stał się pod wpływem choroby uczuciowo i umysłowo tępy, w swoich poglądach ciasny, zainteresowania jego zwęziły się do małych spraw osobistych (egotyzm), ambicj€ życiowe zanikły, chory zatracił uczuciowość wyższą, Przykłady te obrazują przemianę osobowości. W ostatnim przy, adzie widać zubożenie jej struktury, w pierwszym przykładzie raczej jej wzmożenie. W przykładzie psychozy przebiegającej z urojeniami pewna część struktury osobowości jakby przerastała inne. Wszystko to jednak nie na- rusza wewnętrznej struktury osobowości. Można by przemiany te określić jako przeważnie ilościowe, bez względu na to, czy chodzi tu o zmiany odwraealne, czy nieodwracalne. Są jednak możliwe i takie patologiczne przemiany osobo- wości, że mamy prawo mówić o uszkodzeniu jakościowym. [patrz też: , salon fryzjerski mokotów, ubranka dla niemowląt, Szkoła tańca Poznań ]

Tags: , ,

Comments are closed.