Zaburzenie “organiczne”.

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Zaburzenie organiczne jest nieodłączne od czynnościowego. Zachodzi to tym łatwiej, im słabszy i mniej zrównoważony jest układ nerwowy. W świetle przytoczonych spostrzeżeń i interpretacji stają się zrozumiałe przypadki, w których już wyrównane zaburzenia nagle ponownie się ujawniają albo w których długo istniejący i ukryty proces chorobowy nagle ujawnia się w całej pełni po urazie, po zakażeniu lub po silnym wzruszeniu. Przytoczone wywody dają nam wgląd w stosunek zespołu czynnościowego do podłoża organicznego. Nieporozumienia pojęciowe grożą również przy używaniu -określeń w rodzaju organiczny typ reakcji (the organie reaction type). Twórcą tego pojęcia jest Bonhoeffer. Do tego typu psychoz zaliczają różni autorzy w jednym rzędzie: psychozy alkoholowe, psychozę Korsakowa, przewlekły alkoholizm, narkomanię i zatrucia, psychozy zakaźne i połogowe, porażenie postępujące, nagminne zapalenie mózgu, psychozy starcze i urazowe itd. (np.           Henderson-Gillespie). Pomieszane są tu więc organiczne procesy z psychozami czynnościowymi, a więc sprawy nieodwracalne z przemijającymi. Nie może w tych warunkach być mowy o jakiejś rozsądnej systematyce. Zamieszanie to pochodzi stąd, że pewne psychozy niewątpliwie tylko towarzyszą sprawom, uszkadzającym mózg. W konsekwencji należałoby jednak i odczyny histeryczne zaliczać do organicznych typów reakcji, jeżeli towarzyszą sprawom organicznym. W mojej systematyce nie ma z tych względów tego dwuznacznego określenia. Ostre zespoły psychotyczne podzielić można na kilka rodzajów: I. Psychozy przebiegające z zaburzeniami świadomości. Naruszenie lub nienaruszenie sensorium jest sprawdzianem teoretycznie i praktycznie bardzo ważnym. Zespołów takich jest trzy: delirium, amentia i obnubilatio, nie licząc zespołów mieszanych. Wszystkie niżej podane nie naruszają zasadniczo świadomości, jeżeli się nie sprzęgną z którymś z wyliczonych wyżej zespołów. II. Zespoły z cyklu cyklofrenicznego. Jest ich dwa: maniakalny i depresyjny. [hasła pokrewne: polmed poznań, medpolonia, wróżka beata kalisz ]

Tags: , ,

No Responses to “Zaburzenie “organiczne”.”

  1. Vanessa Says:

    Takie bóle nie są przyjemne

  2. Gunhawk Says:

    [..] Odniesienie w tekscie do masaż relaksacyjny warszawa[...]

  3. Waylay Dave Says:

    Czy jeśli pójdę na takie USG to dostanę też zdjęcia

Powiązane tematy z artykułem: medpolonia polmed poznań wróżka beata kalisz