Wazelina dopełniacza terminalnego Ekulizumab w nietypowym zespole hemolityczno-mocznicowym AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Pacjenci, którzy otrzymywali wymianę lub infuzję osocza podczas okresu leczenia ekulizumabem otrzymywali dodatkową dawkę 600 mg przed wlewem osocza lub w ciągu godziny po zakończeniu każdej wymiany osocza. Wszyscy pacjenci otrzymali szczepionkę przeciwko meningokokom co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem leczenia ekulizumabem lub otrzymali profilaktyczną antybiotykoterapię do 2 tygodni po szczepieniu. Punkty końcowe
Każda próba miała dwa podstawowe punkty końcowe: hamowanie mikroangiopatii zakrzepowej z udziałem dopełniacza, na co wskazuje zmiana w liczbie płytek krwi (w badaniu 1) lub stan wolny od zakrzepowej mikroangiopatii przez co najmniej 12 tygodni (bez zmniejszenia liczby płytek we krwi). > 25%, brak wymiany osocza lub wlewu i brak rozpoczęcia dializy) (w próbie 2) i normalizacja wartości hematologicznych (normalna liczba płytek krwi i poziom dehydrogenazy mleczanowej, utrzymywany przez co najmniej dwa kolejne pomiary w okresie co najmniej 4 tygodnie) (w obu próbach) (patrz sekcja w dodatkowym dodatku, dostępna w pełnym tekście tego artykułu na potrzeby definicji punktów końcowych i ocen). Stan zakaźnej mikroangiopatii zakrzepowej był drugorzędowym punktem końcowym w badaniu 1. Dodatkowe punkty końcowe dla obu badań obejmowały pomiary czynności nerek, zmiany jakości życia związanej ze stanem zdrowia (mierzone za pomocą samooceny 5-wymiarowej grupy EuroQoL; Kwestionariusz [EQ-5D]) (sekcja 7 w dodatkowym dodatku), 32 farmakokinetyka i farmakodynamika oraz bezpieczeństwo i tolerancja33. Do analizy zmian liczby płytek krwi i szacowanej szybkości filtracji kłębuszkowej (GFR) podczas trzyletniego modelowania liniowego zastosowano trzy okresy: przed leczeniem ekulizumabem (nachylenie 1), w ciągu pierwszych 28 dni leczenia (spadek 2), oraz od 29 dnia do punktu odcięcia danych (nachylenie 3). Punkty końcowe analizowano przez 26-tygodniowy okres leczenia i długoterminowy okres przedłużenia aż do punktu odcięcia danych (marzec 2011 r.) I oceniono u pacjentów ze zidentyfikowanymi lub nie zidentyfikowanymi mutacjami genetycznymi lub autoprzeciwciałem czynnika dopełniacza H.
Przestudiuj badanie
Badania zostały zaprojektowane przez wszystkich autorów w połączeniu ze sponsorem (Alexion Pharmaceuticals). Dane zostały zebrane przez sponsora we współpracy z Parexel International (niezależną kliniczną organizacją badawczą) i zostały przeanalizowane przez sponsora i Pharsight, które przeprowadziły analizy statystyczne. Autorzy, sponsor i Pharsight gwarantują kompletność i dokładność danych i analiz oraz wierność tego raportu dla protokołów badań, dostępnych pod adresem. Niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo dokonał przeglądu danych dotyczących bezpieczeństwa. Decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji podjęli wszyscy autorzy i sponsor, który przechowuje dane
[przypisy: dzienniczek głodu alkoholowego, endoproteza kolana cena, xeforapid ]

Tags: , ,

No Responses to “Wazelina dopełniacza terminalnego Ekulizumab w nietypowym zespole hemolityczno-mocznicowym AD 3”

 1. Glyph Says:

  Sprawdź czy z trzustka wszystko ok

 2. Klaudia Says:

  Article marked with the noticed of: termogeniki[...]

 3. Liliana Says:

  pani doktor powiedziała, że i tak moga odrastać

 4. Bearded Angler Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: rehabilitacja po urazach kręgosłupa[...]

 5. Neophyte Believer Says:

  Podobnie jak pieprzyki.

 6. Robert Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: diagram zębowy[...]

 7. Drop Stone Says:

  z wyrostkiem nie ma żartów

Powiązane tematy z artykułem: dzienniczek głodu alkoholowego endoproteza kolana cena xeforapid