Gruźlica.

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

W związku ze swoistą odpornością stawia się po części także różną skłonność do ostrej gruźlicy prosówkowej chorych na gruźlicę, zależnie od wieku. W polskim piśmiennictwie rozporządzamy co do tego danymi, opartymi na materiale sekcyjnym z dziesięciolecia 1923-1932 (Tadeusz Kielanowski). W tym okresie na 10.155 sekcyj rozpoznano zmiany gruźlicze w 2.001 przypadkach. Liczba ta obejmuje wszelkie anatomiczne zmiany gruźlicze począwszy od rozległych a skończywszy na nieznacznych, miejscowych i wygojonych. Nie wliczono tylko zrostów opłucnych ani wysięków, których pochodzenia na tle gruźlicy nie można było stwierdzić w pewny sposób. Jak widać, skłonność chorych dotkniętych gruźlicą, do ostrej gruźlicy prosówkowej jest znaczna w pierwszym roku życia, następnie stopniowo maleje do 40 roku życia, a później utrzymuje się już na stałym poziomie. Przyczyną spadku mogą być rozmaite czynniki, mianowicie: 1. wzrastanie z wiekiem nieswoistej odporności na zakażenie gruźlicze; 2. przewaga w pewnych okresach życia takich postaci anatomicznych gruźlicy, które cechuje szczególna skłonność do ostrej gruźlicy prosówkowej; 3. wzrastanie w miarę trwania zakażenia gruźlicą swoistej odporności na ostrą gruźlicę prosówkową. W okresie przedzgonnym u chorych na gruźlicę ostra gruźlica prosówkowa pojawia się w przybliżeniu w 1/3 przypadków. Jak zatem widzimy, powstanie ostrej gruźlicy prosówkowej zależy od wzajemnego ustosunkowania się sił odpornościowych ustroju z jednej strony i zjadliwości oraz liczby prątków gruźlicy dostających się do krwi z drugiej strony. Z tego stanowiska stają się zrozumiałe przypadki ostrej gruźlicy prosówkowej z zejściem w gruźlicę prosówkową przewlekłą oraz pouczający przypadek Zdzisława Szczepańskiego, w którym na odwrót przejścia przewlekłej gruźlicy prosówkowej w ostrą następowały u tego samego chorego kilkakrotnie nawet z burzliwymi epizodami wysiewów do opon mózgowych. Stają się także zrozumiałe przejściowe postaci gruźlicy prosówkowej. [przypisy: zespół moebiusa, płaskostopie leczenie u dorosłych, badanie przedmiotowe klatki piersiowej ]

Tags: , ,

No Responses to “Gruźlica.”

  1. Old Orange Eyes Says:

    Tydzień temu moja mama dostała ciężkiego udaru niedokrwiennego.

  2. The Dude Says:

    [..] Cytowany fragment: zabiegi spa[...]

  3. Maja Says:

    pani doktor powiedziała, że i tak moga odrastać

Powiązane tematy z artykułem: badanie przedmiotowe klatki piersiowej płaskostopie leczenie u dorosłych zespół moebiusa