Gruźlica.

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

W rzadkich przypadkach prątki dostają się do płuc z krwią tętniczą. Bywa to wtedy, gdy ognisko gruźlicze przebije się do gałązki tętnicy płucnej. Natomiast przebicie się serowatych mas do tętnic dużego krążenia oraz do żył płucnych pociąga za sobą zawleczenie prątków przede wszystkim do narządów zaopatrywanych krwią przez duże krążenie i w małej tylko mierze do płuc przez tętnice oskrzelowe. To samo nastąpi, jeżeli prątki dostaną się do krwi przez ścianę najmniej szych tętniczek i naczyń włoskowatych dużego krążenia. Samo wysiewanie się (disseminatio) prątków gruźlicy do krwi nie wystarcza do powstania ostrej gruźlicy prosówkowej uogólnionej, czy też płucnej. Pomimo dostania się do krwi, prątki mogą nie wywołać tych chorób, natomiast ich jady przenikając do krwi z utajonego ogniska gruźliczego obok nielicznych prątków mogą wywołać ostre zatrucie ustroju w postaci klinicznie często nie dającej się rozpoznać ostrej posocznicy gruźliczej (sepsis tuberculosa acuta i nawet acutissima) albo w postaci łagodnej, zwanej także zespołem gruźliczym durowatym. W innych przypadkach prątki dostając się okresowo lub stale do krwi szybko w niej giną nie wywołując żadnej choroby albo wywołują przewlekłą gruźlicę płuc włóknistą zagęszczającą ograniczoną lub przewlekłą gruźlicę płuc prosówkową. Bywa to wtenczas, gdy prątki dostają się do krwi wielokrotnie, lecz w niewielkiej liczbie na raz, gdy są one bardzo mało zjadliwe lub gdy siły odpornościowe ustroju są znaczne. Drugim warunkiem nieodzownym do powstania ostrej gruźlicy prosówkowej uogólnionej oraz płucnej jest pewne usposobienie (dispositio)                    -nieswoiste lub swoiste. Usposobienie nieswoiste powstaje pod wpływem czynników osłabiających ustrój, a więc ostrych i przewlekłych chorób zakaźnych, nadmiernych wysiłków, niedożywiania, silnych urazów psychicznych, ciąży, porodu, stanów białaczkowych itd. Długotrwałe podrażnienie narządu oddechowego pyłem krzemowym wywołując pylicę krzemową sprzyja także powstaniu gruźlicy prosówkowej. Stanem swoistej odporności tłumaczy się dawne już spostrzeżenie wielkiej rzadkości gruźlicy prosówkowej w przebiegu przewlekłej gruźlicy płuc postępującej. Prawdopodobnie, postępująca gruźlica narządowa stwarza w chorym ustroju pewien stan odporności na ogólne zakażenie za pośrednictwem krwi. Brak tej odporności tłumaczy większą częstość ostrej gruźlicy prosówkowej u osób z wygojonymi ogniskami gruźliczymi oraz gwałtowniejszy i szybszy w tych przypadkach jej przebieg. [patrz też: opadnięta powieka iv stopnia, opadnięta powieka, opadnięta powieka a ciąża vitro ]

Tags: , ,

No Responses to “Gruźlica.”

 1. Michał Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do kabiny prysznicowe z brodzikiem[...]

 2. Leo Says:

  Chyba ktoś w tym artykule zapomniał o medycynie mitochondrialno komórkowej

 3. Turnip King Says:

  Article marked with the noticed of: wózek inwalidzki[...]

 4. Yellow Menace Says:

  Ostatnio nabawiłam się kontuzji podczas rozciągania

Powiązane tematy z artykułem: dzienniczek głodu alkoholowego jaskółcze ziele sok opadnięta powieka