W przypadkach mniej groznych, lecz

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W przypadkach mniej groźnych, lecz opornych na inne zabiegi leczni- cze, można uzyskać bezpośredni i trwały wynik dodatni przez dożylne przetoczenie mniejszej ilości krwi, mianowicie 50-150-200 ml. W tych przypadkach chodzi nie o uzupełnienie braków krwi, lecz o jej działanie hamujące krwotok przez zwiększenie krzepliwości krwi. Leczenie przetaczaniem krwi nie tylko hamuje krwotok, ale nieraz wywiera korzystne działanie na samą sprawę gruźliczą w płucach, obni- żając jednocześnie gorączkę i łagodząc objawy czynnościowe (kaszel, duszność i in.). Najlepsze wyniki spostrzegano w gruźlicy czynnej i świe- żej. Natomiast w gruźlicy płuc włóknistej metoda ta jest mniej skuteczna Po ustąpieniu krwotoku płucnego zwracać należy szczególną uwagę na tło usposobiające do krwotoku. U kobiet nawracające krwotoki płucne nieraz powstają na tle zaburzeń równowagi układu wegetatywnego, za- lemie od nieprawidłowej czynności gruczołów dokrewnych. W gruźlicy płuc u osób, dotkniętych równocześnie utajoną skazą krwotoczną, cechu- jącą się przedłużonym czasem doświadczalnego krwawienia, należy zwra- cać uwagę na stan wątroby, ponieważ zaburzenia jej czynności nieraz odgrywają doniosłą rolę w powstawaniu krwotoku. Odpowiednio do tego odradzam tym chorym napojów alkoholowych oraz nadużywania pokar- mów wymagających wzmożonej pracy wątroby. U chorych z nadciśnie- niem tętniczym, wywołanym w gruźlicy płuc nierzadko nadmiernym odżywianiem i SIedzącym trybem życia, reguluję żywienie oraz ruch, zwracam uwagę na codzienne wypróżnienie, przeciwdziałam wzdęciu brzucha itd. Co do diety, to krwotok płucny nakazuje ograniczenie płynów i spo- żywanie pokarmów małymi ilościami z usunięciem trudno strawnych i wzdymających. Gorących płynów chory nie powinien pić. Natomiast chętnie podaje się chorym galaretki lub żelatynę wewnętrznie. [patrz też: , tusz do rzęs, dieta i odchudzanie, przedłużanie rzęs ]

Tags: , ,

Comments are closed.