Rozpad osobowości.

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

W ciężkich przypadkach rozpadu osobowości może się w ogóle zatrzeć granica między własną osobowością i światem otaczającym, tak daleko posuwają się zjawiska transytywizmu i apersonizacji. Dochodzi wreszcie do tego, że samopas chodzą niskie dążności popędowe, szlachetne impulsy uczuciowe wyższe, działanie o typie paragnomęnów lub odczyny umotywowane urojeniami. Powstaje w ten sposób obraz rozpadu całkowitego, gdzie doszczętnie rozbita jest wszelka struktura osobowości ludzkiej. Pojęcie struktury osobowości i jej poszczególne zaburzenia łatwiej zrozumieć za pomocą graficznych schematów. Sporządził je w sposób bardzo pomysłowy Paweł Gałuszko, posługując się następującymi rysunkami. Załóżmy, że w skład osobowości wchodzą 3 struktury psychiczne, pozostające ze sobą w ścisłym związku czynnościowym i tworzące razem jedną całość, mianowicie: intelekt, uczucia i wola. Tę trójdzielną strukturę można sobie uzmysłowić rysunkowo. Układ i wzajemny stosunek tych 3 składowych tworzących całość nazywamy strukturą osobowości. Zarówno ramy poszczególnych składowych, jak i całej osobowości są dla każdego osobnika indywidualne. Od ich osobniczych właściwości zależą reakcje na bodźce, płynące ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Do czasu osiągnięcia dojrzałości psychicznej cechy te ulegają przekształceniom, a następnie w warunkach fizjologicznych w istocie swej pozostają stale. Mając na uwadze powyższe, możemy sobie wyobrazić schematycznie prostą zmianę osobowości jako zjawisko polegające jedynie na zachwianiu pierwotnego stosunku ilościowego między intelektem, uczuciami i wolą, bez uszkodzenia ich struktury. Prowadzi to do zmian jakościowych w reakcjach osobnika na bodźce środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Widzimy to np. w przebiegu procesów otępieniowych, gdzie doszło do zubożenia w sferze intelektu i uczuć. Powstaje dysproporcja. Rozszczepienie naprzemienne osobowości, które łączy się zwykle z jakościowymi i ilościowymi zaburzeniami świadomości, przedstawić można jako nieco zniekształcony cień poprzedniej osobowości, która na czas choroby sama ustąpiła. Cień ten leży jakby w innej płaszczyźnie; nieraz zniekształcenia są tak duże, że z trudem daje się w nim wyróżnić kontury właściwej osobowości, w innych przypadkach zniekształcenia są minimalne, jak np. w zamroczeniu jasnym. Po ustąpieniu czynnika chorobowego cień ten nagle znika i pojawia się właściwa osobowość . [podobne: opadnięta powieka iv stopnia, opadnięta powieka, opadnięta powieka a ciąża vitro ]

Tags: , ,

No Responses to “Rozpad osobowości.”

  1. Tola Says:

    Profilakyka wlasnie ! 

  2. Airport Hobo Says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu alkomaty jednorazowe[...]

  3. Zod Says:

    kurcze nie wiem co mam czy pluca czy oskrzela

Powiązane tematy z artykułem: dzienniczek głodu alkoholowego jaskółcze ziele sok opadnięta powieka