Typy ludzkie.

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Sumienie człowieka, regulujące jego postępowanie, jest niewątpliwie wytworem środowiska. W środowisku ludożerców obowiązują inne normy etyczne niż w środowiskach kulturalnych. W ludożerstwie nie można się dopatrzyć wad charakterologicznych, jeżeli występują one w środowisku kanibalów. Gdyby jednak jakiś osobnik samorzutnie, z własnego poczucia moralnego przeciwstawił się temu obyczajowi, to mimo że narusza on ład społeczny, musielibyśmy uznać go za człowieka pod względem charakterologicznym normalnego. Za cechę dodatnią uznać więc trzeba wierność własnym przekonaniom, poglądom, zasadom i sumieniu. Odznaczają się tą właściwością charaktery tzw. mocne, dobre, odporne, szlachetne. Ujemnie oceniamy natomiast charaktery ulegające złym wpływom wbrew własnym zasadom, poglądom i sumieniu. Dzieje się to wtedy, gdy niższe pobudki biorą górę nad wyższymi. Pochodzić to może albo stąd, że te niższe pobudki są szczególnie silne, albo stąd, że hamulce ze strony wyższych pobudek zawodzą . Przez temperament rozumiemy zespół dyspozycji uczuciowych, które warunkują sposób reagowania człowieka na wpływy zewnętrzne. Dyspozycje te, chociaż w pewnej mierze wrodzone, zależą jednak w wysokim stopniu od wpływów środowiskowych. szczególnie od wychowania. Stosunek wzajemny tych dyspozycji i stałość sposobów reagowania stanowią pewną strukturę. W porównaniu ze strukturą mechaniczną przyrody martwej lub żywej pojęcia tego używamy w psychologii w znaczeniu raczej przenośnym, pragnąc podkreślić to, co stałe wśród różnorodności. W ten sposób mówimy o strukturze charakteru, a także temperamentu. Struktury różnych osobników mogą wykazywać pewne podobieństwo. Tego rodzaju podobieństwa i różnice pozwalają nam na grupowanie ludzi dla ułatwienia orientacji. Układy klasyfikacyjne na tym polu posługują się typami. Za typ uważamy osobnika, który jednoczy w sobie wszystkie lub przynajmniej większość cech znamiennych dla danej grupy. Opis typu czy to charakteru, czy temperamentu może dotyczyć konkretnego osobnika, lecz dla celów naukowych znacznie częściej jest wytworem abstrakcji. [patrz też: polmed kraków, rak kolczystokomórkowy skóry zdjęcia, choroba duplaya ]

Tags: , ,

No Responses to “Typy ludzkie.”

  1. Jokers Grin Says:

    też przez długi okres czasu myślałam, że mnie boli żołądek

  2. Gas Man Says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: medycyna estetyczna[...]

  3. High Kingdom Warrior Says:

    Jako, ze jestem cukrzykiem, kupiłem ten zachwalany olej

Powiązane tematy z artykułem: choroba duplaya polmed kraków rak kolczystokomórkowy skóry zdjęcia