Przewaznie okres psychozy nie jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przeważnie okres psychozy nie jest objęty całkowitą niepamięcią, chory ma wspomnienia jak z ciężkiego snu, niejasne, szczątkowe, zamazane, fragmentaryczne, Zupełna niepamięć należy do wiel- kich rzadkości. Otóż zdarza się, że urojenia, które żywił chory w czasie psychozy, pozostają nadal, utrzymują się, a nawet niekiedy okazują jakiś czas dążność do dalszego rozwoju. Stany te nazwano psychosis residual.is. Urojenia noszą. czasem cechy wielkościowe i ekspansywne, najczęściej jednakże chodzi o zespoły paranoiczne, Treść urojeń nie zawsze jednak stanowi nawiązanie do przeżyć urojeniowych w czasie psychozy, czasem chodzi tu o nowe pomysły. Nie wia- domo więc, czy określenie psychosis residualis jest zawsze słuszne, gdyż mo- głoby chodzić o powikłanie przypadkowe, innym zespołem psychotycznym. Rozpoznanie w pierwszym okresie bywa bardzo trudne; gdyż od stadium neurastenicznego rozpoczyna się bardzo wiele cierpień mózgu zarówno orga- nicznych, jak i czynnościowych. Rozpoznanie w tym okresie ma więc raczej charakter przewidywania, podejrzenia, obawy, które stanowią podstawę myśli zapobiegawczej. Przewidywania te stają się bardziej uzasadnione, jeżeli z wy- wiadów wiadomo, że chory przy innej sposobności kiedyś przechodził już” psy- chozę. Doświadczenie uczy, że niemal z zasady, bez względu na czynnik cho- robotwórczy, ponowna psychoza będzie tego samego typu. Jeżeli chodzi o maja- czenie, to w pierwszym okresie spośród wyliczonych objawów zwracać należy uwagę na sny strasznej treści, odznaczające się plastycznością – zwiastun zna- miennych omamów wzrokowych. W okresie drugim naczelne znaczenie przypada omamom wzrokowym, inne omamy są na drugim miejscu. Trudny do określenia bywa stopień zamącenia świadomości wahający się w dość znacznych granicach. Stałym objawem jest nietrzymanie afektów (incontinentia. affectiva), przy ich dostosowaniu (adaq- atio affectiva). Stałym objawem, aczkolwiek różnego nasilenia, bywa podnie- cenie psychomotoryczne. Zawsze t.eż stwierdzić można lęk, choćby był obecny tylko jako niepokój i choćby miał zabarwienie humoru wisielczego – typowe dla majaczenia drżennego. [patrz też: , trądzik, korekcja wzroku, powiększanie piersi ]

Tags: , ,

Comments are closed.