Układy typologiczne.

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

Przedstawione poniżej przykładowo układy typologiczne dotyczą zarówno charakterów, jak temperamentów. Pojęcie charakteru jest zresztą ogólniejsze, gdyż temperament jest jedną z cech składowych pojęcia charakteru. W życiu wiążą się te rzeczy nierozerwalnie, gdyż temperament ma wpływ na zasady postępowania i na odwrót, dzięki właściwościom charakteru zdolni jesteśmy wpływać kształtująco na temperament. Dzieje się to przez systematyczne pohamowanie niepożądanych jego przejawów i wytwarzanie w sobie korzystnych nawyków i odruchów warunkowych. Tego rodzaju ćwiczenia wywierają wpływ na samą strukturę zarówno temperamentu jak i charakteru. Zagadnienie klasyfikacji charakterów i temperamentów omówimy łącznie z kliniczną problematyką klasyfikacji typów psychopatycznych. Tutaj warto tylko podnieść, że nie udało się dotąd stworzyć zadowalającego układu typologicznego, chociaż podejmowano prób niemało. Nie udały się również próby zastosowania do fizjologii i patofizjologii człowieka typologii Pawłowa, który klasyfikował zasadniczo typy układów nerwowych zwierzęcych. W swoich rozważaniach typologicznych Pawlow oparł się na układzie Hipokratesa VI wieku przed n.e . Test to najstarszy układ typologiczny, który do dzisiaj jeszcze nie stracił na znaczeniu, czego dowodem jest jego ogromna popularność. Z tych względów warto mu poświęcić w tym miejscu trochę uwagi. Geniusz Hipokratesa wyraził się w tym, że szukał on, chociaż w sposób oczywiście prymitywny, podstaw fizjologicznych dla stworzonych przez siebie typów temperamentu. Twierdził mianowicie, w myśl tzw. teorii humoralnej, że usposobienie człowieka i sposób jego reagowania na wpływy otoczenia zależą od równowagi soków ustroju (eukrazja). [patrz też: dentysta mokotów, endoproteza kolana cena, laserowa korekcja wzroku po zabiegu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dentysta mokotów endoproteza kolana cena laserowa korekcja wzroku po zabiegu