Posts Tagged ‘trądzik’

Niestosunek skladu soków (dyskrazja) jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Niestosunek składu soków (dyskrazja) jest powodem fizjologicz- nych .lub pa tologicznych różnic temperamentów. Soków tych rozróżniał cztery: krew (sanguis), żółć (chole), czarna żółć (melajna chole) i śluz (flegma.). Zależnie od prze wagi jednego z tych soków nad wszystkimi rozróżnia cztery typy temperamentów: 1. Sangwinik jest to człowiek o żywym, łatwo zapalnym usposobieniu, o na- turze czynnej, obdarzony pewnością siebie i energią, jego zapał łatwo jednak wy- gasa, jest niewytrwały w swoich wysiłkach, łatwo się zraża trudnościami, tak że nie można na jego zobowiązania liczyć. Zdolny do wielkiego nakładu siły, rozprasza się w wykonaniu swoich zamiarów i bywa roztargniony. Na działania jego miewają wpływ chwilowe bodźce. Współczuje on żywo z otoczeniem, wpada łatwo w gniew i w radość, jest obraźliwy. Zapomina szybko i urazy, i przysługi. Cechy te, zdaniem Hipokratesa zależeć mają od nadmiaru krwi. 2. Choleryk jest również pobudliwy, jednakże wytrwały w wysiłkach i zapa- miętały w afektach. Na podniety zewnętrzne reaguje gwałtownie, zdolny jest jednak do trwałych uczuć. Odznacza się silną wolą i zdolnością do gorących, niczym się nie zrażających dążeń. Właściwości te wiązał Hipokrates z przewagą żółci. 3. Melancholik nie jest skłonny do gwałtownych czynów, nie łatwo wybucha gniewem, radość jego jest cicha, śmieje się niewiele, jest nieśmiały i smutny, na obrazy reaguje nie na zewnątrz, lecz chowa je w sobie, cierpiąc wewnętrznie. Doznane urazy pamięta długo, ale również i oddane mu przysługi. Nie posiadając pewności siebie, nie przejawia też większej energii w działaniu. Powodem tych właściwości usposobienia miałby być nadmiar “czarnej żółci”, za którą Hipokrates uważał nie- utlenioną krew np. w śledzionie. Do dzisiaj jeszcze mówi się o śledziennikach. [patrz też: , logopeda warszawa, olejek cbd, trądzik ]

Comments Off

Posts Tagged ‘trądzik’

Niestosunek skladu soków (dyskrazja) jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Są różne stopnie i przejścia zja- wisk rozszczepiennych. Ich najklasyczniejszym wyrazem jest pojawienie się wyraźnie przez chorego nazwanych nowych osobowości, wytworów najdalej posuniętego rozpadu strukturalnego. Rozpad struktury osobowości w tym znaczeniu, że chory wyraźnie podaję się za taką czy inną osobowość lub przybiera sobie nawet kilka osobowości równo- cześnie, występuje właściwie tylko w schizofrenii paranoidalnej, czasem w ze- spole paranoicznym na tle schizofrenii. Wszędzie indziej mówimy o rozpadzie struktury osobowości w znaczeniu zestawionych powyżej zmian rozszczeplen- nych. Gdy pojawią się mnogie osobowości, to chory zachowuje wprawdzie mniej więcej nie uszkodzoną dawną swoją osobowość, obok niej jednak pojawia się osobowość druga, chorobliwa. Chory czuje się Hitlerem i przybiera stosowne do tego urojenia maniery; równocześnie jednak, nie odczuwając sprzeczności, podaje prawidłowo swoje personalia i zachowuje się jak zwykły człowiek, jeśli chodzi o życie codzienne. Czasem zdarza się, że chory zapiera się swojej właści- wej osobowości, chociaż daleki tu jest od konsekwencji, Chorzy ci zachowują się często podobnie jak aktorzy, którzy wczuwają się w odgrywaną osobowość, ale wyjątkowo tylko aż do tego stopnia, by zapomnieć o swojej osobowości prawdźiwej. Szczegóły związane z osobowością rozszczepienną poparte są uro- jeniową silą przekonania. O ile rozszczepienie naprzemienne zawsze idzie w pa- rze z zaburzeniami świadomości, o tyle omawiany typ rozszczepienia ma miejsce przy nie naruszonym sensortum. Czasem w schizofrenii z dawnej osobowości niemal nic nie pozostaje, tak że chory żyje w dużym stopniu swoją osobowością nową, [podobne: , oczyszczalnie przydomowe, trądzik, odzież termoaktywna ]

Comments Off

« Previous Entries