Posts Tagged ‘Szkoła tańca Poznań’

ZABURZENIA OSOBOWOSCI Osobowosc czlowieka nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZABURZENIA OSOBOWOSCI Osobowość człowieka nie jest strukturą stałą i niezmienną. Pcdleaa ona nie- ustannemu rozwojowi w ciągu życia i przemienia się niekiedy skokami pod wpływem wstrząsających oddziaływań środowiska. Urazy psychiczne wpływają na zmianę trybu życia, na kierunek dążeń, na sposób reagowania na wpływy zewnętrzne, na posrlady. Szczególnie choroba psychiczna, nawet jeśli dotyczy tylko pewnego wycinka czynności psychicznych, wywiera wpływ na osobowość chorego, z czego wcale nie wynika, aby musiała ulec naruszeniu struktura oso- bowości jako taka. Stan maniakalny zmienia całość osobowości człowieka. Zna- jomi chprezo określają tę przemianę słowami: nie poznaję go, to nie ten sam człowiek. Stał on się bowiem lekkomyślny, przesadnie czynny, zaczepny, pre- tensjonalny, w pracy powierzchowny i niesumienny – to nie ten sam człowiek. Tak samo zmienia się osobowość pod wpływem urojeń prześladowczych. Chory stracił zainteresowania ozólne, przestal dbać o sprawy własne i swoich naj- bliższych, stal sie podejrzliwy, nieufny, dziwnie ostrożny, stal się odludkiem, a zarazem człowiekiem napastliwym, zakłócającym porządek publiczny. Znowu powiemy: to nie ten sam człowiek. Proces organiczny mózgu wywołuje daleko posuniete otępienie. Chory dotąd bystry, dowcipny, towarzyski, przedsiebior- czy” społecznie wartościowy, uczciwy, stał się pod wpływem choroby uczuciowo i umysłowo tępy, w swoich poglądach ciasny, zainteresowania jego zwęziły się do małych spraw osobistych (egotyzm), ambicj€ życiowe zanikły, chory zatracił uczuciowość wyższą, Przykłady te obrazują przemianę osobowości. W ostatnim przy, adzie widać zubożenie jej struktury, w pierwszym przykładzie raczej jej wzmożenie. W przykładzie psychozy przebiegającej z urojeniami pewna część struktury osobowości jakby przerastała inne. Wszystko to jednak nie na- rusza wewnętrznej struktury osobowości. Można by przemiany te określić jako przeważnie ilościowe, bez względu na to, czy chodzi tu o zmiany odwraealne, czy nieodwracalne. Są jednak możliwe i takie patologiczne przemiany osobo- wości, że mamy prawo mówić o uszkodzeniu jakościowym. [patrz też: , salon fryzjerski mokotów, ubranka dla niemowląt, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Szkoła tańca Poznań’

ZABURZENIA OSOBOWOSCI Osobowosc czlowieka nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Flegmatyk to człowiek o słabych odczynach uczuciowych, obojętny lub apatyczny, o niedużym napięciu dążeń i woli, spokojny, bierny, raczej zadowolony z siebie, mało energiczny w działaniu, pełen wahań i wątpliwości zanim poweźmie postanowienie. Urazy spływają po nim bez większego wrażenia i są łatwo puszczane w niepamięć. Jeżeli chodzi o aktywność życiową, jest odwrotnością sangwinika i cho- leryka. O ludziach tych mówi się, że są “bez temperamentu”, co jest oczywiście nie- ścisłe. Według Hipokratesa cechy te zależą od nadmiaru śluzu. Terminologia Hipokratesa przetrwała do dnia dzisiejszego nie tylko w języku po- pularnym, ale i w próbach jej naukowego unowocześnienia. Przerabiano ją np. w ten sposób, że pod miana humoralne podstawiano nowocześniejsze pojęcia fizjologiczne, Jak hormony, układ neurowegetatywny itd. Próby te nie dały wyniku, dlatego mo- żemy je tutaj pominąć. Pozostaje jeszcze do omówienia pojęcie osobowości. Na wstępie kilka da- nych z zakresu mianownictwa. Przyjęły się następujące określenia polsko-łacińskie: persona – osoba personalis – osobowy (osobisty) personalitas – osobowość individuum – osobnik individualis – osobniczy individualitas – zespół cech osobniczych (indywidualność). Wyjaśnić tu trzeba, że osoba jest zawsze człowiekiem, podczas gdy osobnik może być jednostkowym okazem ze świata zwierzęcego lub nawet roślinnego. Trudno więc takie indywiduum nazwać osobą. Osoba płci żeńskiej może być również osobnikiem. Pojęcia osobowości używa się bardzo często, zwłaszcza w psychopatologii, ale nie wszyscy rozumieją pod tą nazwą to samo. Znajomość psychopatologii ułatwia bardzo zrozumienie treści tego pojęcia. Dopiero bowiem, gdy przyjdzie do chorobowego uszko- dzenia osobowości, do jej jakościowej zmiany, do jej rozpadu; wówczas zdolni jes- teśmy ocenić znaczenie życiowe osobowości i zrozumieć treść tego .ważnego pojęcia. [hasła pokrewne: , korekcja wzroku, przydomowe oczyszczalnie ścieków, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off