Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

W pismiennictwie swiatowym uzywa sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W piśmiennictwie światowym używa się czasem na oznaczenie przynajmniej pewnej części omawianych w tym rozdziale psychoz określenia psychzy objawowe (np. symptomatische Psychosen). Określenie to ma swój sens, np delirium na tle duru brzusznego jest w rzeczy samej psychozą objawową w stosunku do pod- stawowej choroby zakaźnej. Określenia tego nie używam, ponieważ jest ono pozornie Jasne. Wystarczy rozpatrzeć rzecz na przykładzie zespołu paranoidalnego, który w przypadku tła zakaźnego zasługiwałby na nazwę psychozy objawowej, jednakże nazwy tej nie można użyć bez zastrzeżeń, gdy zespół paranoidalny wyrośnie ze swo- istego podłoża schizofrenicznego. Pojęcie psychoz czynnościowych jest znacznie ogól- niejsze i obejmuje wszystkie zespoły psychotyczne, które nie mają cech choroby w wyszczególnionym powyżej znaczeniu. Przytoczony przykład zespołu paranoidalnego na tle schizofrenii “prawdziwej” nadaje się dobrze do zobrazowania omawianych stosunków. Schizofrenia przewlekła jest chorobą. Wywołujący ją czynnik etiologiczny nie jest nam jeszcze znany mimo usilnych badań w tym kierunku. Coraz mniej jednak mamy wątpliwości, że czynnik ten jest odrębny i swoisty. To samo można powiedzieć o podłożu anatomopatologicz- nym schizofrenii przewlekłej. Nie znamy go jeszcze dość głęboko. Badania neuro- histopatologiczne i biochemiczne niewątpliwie rozwiążą tę zagadkę. Mimo to już dzi- siaj znajomość całości obrazu klinicznego, od jego początków aż po zejście, uprawnia nas do wniosku, że schizofrenia przewlekła jest chorobą, a więc procesem anatomo- patologicznie i etiologicznie jednolitym. Nie można tego jednak powiedzieć o zespole psychotycznym paranoidalnym, który wprawdzie najczęściej pojawia się na podłożu schizofrenii “prawdziwej”, jednakże nierzadko może wikłać choroby innej, nieswoistej etiologii. Tego rodzaju zespoły psychotyczne nie są więc jednolite pod względem etiologicznym. Zespół majaczeniowy (delirium) występuje na tle spraw chorobowych rozmaitej etiologii. To samo można powiedzieć o wszystkich zespołach psychotycz- nych ostrych, o których będzie mowa w niniejszym rozdziale. Jedyny WYJątek stano- wić może paranoja “prawdziwa”, o ile dalsze badania potwierdzają tezę jej endogen- nej natury (Bil ikiewicz, Sulestrowski i Wdowiak 1957). Owe ostre psychozy nazwa- liśmy w nagłówku czynnościowymi. Określenie to wymaga pewnych wyjaśnień. [patrz też: , trądzik, Stomatolog Kraków, poradnia psychologiczna kielce ]

Comments Off