Posts Tagged ‘salon fryzjerski mokotów’

ZABURZENIA OSOBOWOSCI Osobowosc czlowieka nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZABURZENIA OSOBOWOSCI Osobowość człowieka nie jest strukturą stałą i niezmienną. Pcdleaa ona nie- ustannemu rozwojowi w ciągu życia i przemienia się niekiedy skokami pod wpływem wstrząsających oddziaływań środowiska. Urazy psychiczne wpływają na zmianę trybu życia, na kierunek dążeń, na sposób reagowania na wpływy zewnętrzne, na posrlady. Szczególnie choroba psychiczna, nawet jeśli dotyczy tylko pewnego wycinka czynności psychicznych, wywiera wpływ na osobowość chorego, z czego wcale nie wynika, aby musiała ulec naruszeniu struktura oso- bowości jako taka. Stan maniakalny zmienia całość osobowości człowieka. Zna- jomi chprezo określają tę przemianę słowami: nie poznaję go, to nie ten sam człowiek. Stał on się bowiem lekkomyślny, przesadnie czynny, zaczepny, pre- tensjonalny, w pracy powierzchowny i niesumienny – to nie ten sam człowiek. Tak samo zmienia się osobowość pod wpływem urojeń prześladowczych. Chory stracił zainteresowania ozólne, przestal dbać o sprawy własne i swoich naj- bliższych, stal sie podejrzliwy, nieufny, dziwnie ostrożny, stal się odludkiem, a zarazem człowiekiem napastliwym, zakłócającym porządek publiczny. Znowu powiemy: to nie ten sam człowiek. Proces organiczny mózgu wywołuje daleko posuniete otępienie. Chory dotąd bystry, dowcipny, towarzyski, przedsiebior- czy” społecznie wartościowy, uczciwy, stał się pod wpływem choroby uczuciowo i umysłowo tępy, w swoich poglądach ciasny, zainteresowania jego zwęziły się do małych spraw osobistych (egotyzm), ambicj€ życiowe zanikły, chory zatracił uczuciowość wyższą, Przykłady te obrazują przemianę osobowości. W ostatnim przy, adzie widać zubożenie jej struktury, w pierwszym przykładzie raczej jej wzmożenie. W przykładzie psychozy przebiegającej z urojeniami pewna część struktury osobowości jakby przerastała inne. Wszystko to jednak nie na- rusza wewnętrznej struktury osobowości. Można by przemiany te określić jako przeważnie ilościowe, bez względu na to, czy chodzi tu o zmiany odwraealne, czy nieodwracalne. Są jednak możliwe i takie patologiczne przemiany osobo- wości, że mamy prawo mówić o uszkodzeniu jakościowym. [patrz też: , salon fryzjerski mokotów, ubranka dla niemowląt, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off

Posts Tagged ‘salon fryzjerski mokotów’

ZABURZENIA OSOBOWOSCI Osobowosc czlowieka nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badanie przedmiotowe w zakresie klatki piersiowej na po- czątku choroby stwierdza w przeważnej większości przypadków tylko objawy ostrego rozlanego nieżytu oskrzeli i oskrzelków w obu płucach w postaci bąbenkowego odgłosu opukowego świstów, furczeń. W miarę mnożenia się ognisk ostrego nieżytowego zapa- lenia płuc dołączają się rzężenia drobnobańkowe i trzeszczenia, które przybierają powoli odcień dźwięczny. Szmer od- dechowy zaostrza się, później może przybrać lekki odcień oskrzelowy. Zmiany opukowe i osłuchowe dotyczą początkowo najczęściej górnych części płuc, skąd szerzą się ku dołowi nieraz szybko, pra- wie z dnia na dzień. W dalszym przebiegu choroby pojawiają się liczne rzężenia średniobańkowe, grubobańkowe o charakterze dźwięcznym, wreszcie obfite przelewania się (gargouillement) jako objaw roz- padu. Innych klasycznych objawów jam (szmer dzbanowy, objaw Win- tricha i in.) zazwyczaj nie bywa, gdyż jami są stale wypełnione zawar- tością. Objawy jam stwierdza się tylko w tych przypadkach, w których fhoroba przeciąga się. Sprawa chorobowa szerzy się szybko na coraz nowe części płuc bez zwolnień, natomiast oszczędza zwykle opłucną. Plwocina bywa początkowo śluzowo-ropna, zielonawa, z czasem gdy nastąpi serowacenie i rozpad, staje się ropiasta, żółtawa i od czasu do czasu zawiera domieszkę krwi. Drobnowidowo stwierdza się w niej , obfite ciałka ropne, włókna sprężyste i nieraz już w początkowym okre- sie prątki gruźlicy nawet w dużej liczbie. Czasami Jednak prątki można wykryć dopiero w okresie późniejszym. Już w początkowym okresie choroby bardzo często uderza wybitne przyśpieszenie tętna dochodzące do 120 i więcej i utrzymujące się przez cały czas choroby. W miarę osłabienia serca na tle zatrucia oraz gorączki tętno staje się coraz miększe i mniejsze i pojawia się sinica twarzy, rąk i stóp. Chorzy szybko bledną, chudną i marnieją. Bardzo często w moczu stwierdza się dodatki odczyn Ehrlicha. Stan psychiczny chorych nie ulega zazwyczaj zmianie na gorsze aż do końca życia, przeciwnie optymizm co do pomyślnego zejścia cho- roby jest znamienny dla tych chorych. [patrz też: , dezynsekcja warszawa, depilacja laserowa Łódź, salon fryzjerski mokotów ]

Comments Off

« Previous Entries