Posts Tagged ‘rozstanie’

Typowe sa tez zaburzenia zdolnosci

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Typowe są też zaburzenia zdolności zapamiętywania z luką pamięciową, wypełnianą konfabulacjami i z dezorientacją w czasie, miej- scu i otoczeniu. Za majaczeniem .przemawiateż pogarszanie się objawów z za- padnięciem nocy oraz łagodnienie objawów przy spadku ciepłoty ciała. Rozpoz- nanie w trzecim okresie może być trudne, zwłaszcza jeśli przywołany lekarz nie ma wiadomości o dotychczasowym przebiegu sprawy. Pierwszym jego obo- wiązkiem jest stwierdzić podstawowe cierpienie somatyczne, które pociągnęło za sobą psychozę. Przy tragicznym przebiegu sprawy, gdy chory nie jest już zdolny do nawiązania łączności ze światem, rozpoznanie majaczenia może być w ogóle niemożliwe, gdyż ściśle biorąc, nie jest to już zespół majaczeniowy, lecz stan powikłany soporem lub śpiączką, albo zespołem amentywnym preagonal- nym. Jeżeli trzeci okres jest łagodny, to ustalenie rozpoznania może przedsta- wiać trudności wskutek słabnięcia objawów. Czasem udaje się z wywiadów wydobyć znamienne objawy. Jeżeli nie, to udaje się nierzadko omamy W;lro- kowe wyzwolić przez ucisk na gałki oczne lub za pomocą próby czystej kartki. Inne objawy mogą już w tym okresie być mało charakterystyczne, .iecz, zespo- lone w jedną całość, mogą umożliwić rozpoznanie ex post. Przypadek nr 1. Delirium infectiosum (exhaustivum). K. A. ur. 15. III. 1925 r. Obciążenia dziedzicznego nie stwierdzono. Nigdy nie zdradzała zaburzeń psychicz- nych. Jest pracownikiem umysłowym, wyszła za mąż. Od r. 1942 chorowała na za- palenie woreczka żółciowego z częstymi napadami bólu i zwyżkami ciepłoty ciała. W r. 1942 usunięto operacyjnie woreczek ŻÓłciowy, który okazał się zropiały, tak iż w ciągu dwóch tygodni po zabiegu zakładano dren. W 3 dni po operacji u chorej wystąpiły dreszcze, gorączka i żółtaczka. Odtąd objawy te ponawiały się napadowo co parę miesięcy wśród silnych bólów w prawym podżebrzu i wymiotów. W okre- sach między napadami stwierdzano białkomocz i stan podżółtaczkowy. Leczenie penicyliną złagodziło bóle, lecz inne objawy utrzymywały się. [więcej w: , rozstanie, odżywka do rzęs, olej lniany ]

Comments Off