Posts Tagged ‘przyczyny endometriozy’

Abirateron w przerzutowym raku prostaty bez wcześniejszej chemioterapii AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Pierwszorzędową statystyczną metodą porównania punktów końcowych czasu do zdarzenia był wynik stratyfikacji log-rank z warstwowaniem według wyjściowego wyniku ECOG. Model proporcjonalnych hazardów Coxa zastosowano do oszacowania współczynnika hazardu i związanego z nim przedziału ufności. Procedura Hochberga została zastosowana w celu dostosowania do wielokrotności testów punktów końcowych drugiej skuteczności.23 Siła związku pomiędzy przeżyciem bez progresji radiologicznej a przeżywalnością całkowitą została oceniona za pomocą współczynnika korelacji Spearmana oszacowanego za pomocą kopulości Claytona. [24] Wyniki
Pacjenci i leczenie
Od kwietnia 2009 r. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘przyczyny endometriozy’

Abirateron w przerzutowym raku prostaty bez wcześniejszej chemioterapii AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Octan abirateronu, inhibitor biosyntezy androgenów, poprawia całkowity czas przeżycia u chorych na przerzutowego raka prostaty opornego na kastrację po chemioterapii. Oceniliśmy ten czynnik u pacjentów, którzy nie otrzymali wcześniej chemioterapii. Metody
W tym podwójnie ślepym badaniu losowo przydzielono 1088 pacjentów do otrzymania octanu abirateronu (1000 mg) plus prednizon (5 mg dwa razy na dobę) lub placebo plus prednizon. Końcowe punkty końcowe to przeżycie bez progresji radiologicznej i przeżycie całkowite. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘przyczyny endometriozy’

Abirateron w przerzutowym raku prostaty bez wcześniejszej chemioterapii AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Niemniej jednak w niektórych miejscach ludzie mogą być narażeni na zakażenie B. miyamotoi. W 2011 r. Przypadki ludzkie, które przypisano zakażeniu B. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘przyczyny endometriozy’

Abirateron w przerzutowym raku prostaty bez wcześniejszej chemioterapii AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Żaden pacjent nie przerwał leczenia mirawirsenem ani nie wymagał zmniejszenia dawki z powodu nieprawidłowości laboratoryjnych. Zgodnie z oczekiwaniami stwierdzono spadek całkowitego stężenia cholesterolu w surowicy (ryc. 4B w dodatku uzupełniającym). Nie było zmian w stosunku cholesterolu o niskiej gęstości do cholesterolu lipoprotein o dużej gęstości. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries