Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

Biegunki leczy sie dieta i

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Biegunki leczy się dietą i zabiegami leczniczymi, według zasad obowiązujących w leczeniu nieżytów jelitowych, przebiegających z roz- wolnieniami. Tutaj wspomnę tylko, że w przypadkach uporczywych biegunek i uporczywych wymiotów u chorych na gruźlicę płuc.można nieraz osiągnąć dobry sku- tek po dożylnych wstrzykiwaniach 2-4 ml 50-70 chlorku wapniowego wego łub 10 ml 10% glukonianu wapniowego. Niektórzy do- radzają lewatywy z 4-6 szklanek 2-6% toporgalu. Franciszek Łabędziński spostrzegł w uporczywych wymiotach dobry wynik po dożylnych wstrzykiwaniach 10-70 chlorku sodowego. Poty zwalcza się utrzymywaniem chorego w dobrze przewietrzanym pokoju o ciepłocie umiarkowanej, nacieraniem skóry rękawiczką, zwil- żoną roztworem alkoholu, rozcieńczonym octem, 1070 płynnym mydłem formalinowym lub wysmarowaniem 170 roztworem formaliny. Stosując formalinę nie należy nacierać klatki piersiowej od przodu, by uniknąć podrażnienia przez ten lek błon śluzowych. Nieraz skutecznie działa wy- picie na noc szklanki mleka o ciepłocie pokojowej z -dodatkiem łyżeczki do herbaty koniaku. W uporczywych przypadkach podaje się na noc przetwory atropiny w postaci wyciągu z wilczej jagody (extr. belladonnae w dawce 0,01-0,015), siarczanu atropniy (atropinum sulfuri- cum w dawce 0,0005-0,001), nowatropiny (novatropinum w dawce 0,001-0,002), agarycynę (agaricinum w dawce 0,005-0,01 samą lub łącznie z przetworami atropiny, np. z wyciągiem wilczej jagody w dawce 0,01) na 6 godzin przed spodziewanym wystąpieniem potów, kwas kamforowy (acidum camphoricum w dawce 0,5), zwłaszcza u osób z niskim ciśnieniem tętniczym, gorznik kanadyjski (extractum hydrastidis caruuierisis fluidum po 25 kropli na noc). Nieraz dobrze działa weronal oraz adalina. Weronal podaje się 3 dni z rzędu w dawkach wzrastających, mianowicie 0,1, 0,2 i 0,3 na noc. Sku- tek osiąga się czasami już po pierwszej dawce, przy czym dość często- chory pozbywa się potów na przeciąg 3 do 7 dni po odstawieniu leku. W przypadkach gruźlicy płuc przebiegającej z wysoką gorączką i z na- stępowymi potami nocnymi uzyskuje się czasami dobry skutek po pira- midonie w dawce 0,3-0,5, rozpuszczonym w wodzie, wypijanym łykami przez kilka godzin. Spostrzegałem skuteczne działanie na poty nocne do- żylnych wstrzykiwań na noc 2-4 ml 50-70 chlorku wapniowego, natomiast po polecanej przez niektórych acetylocholinie (0,02 podskórnie) pożądanego wyniku najczęściej nie widziałem. Atropiny nie należy stosować, jeżeli wykrztuszanie plwociny jest utrudnione, a to ze względu na hamujące działanie tego środka na gruczoły wydzielnicze, co utrudnia- łoby jeszcze bardziej oddawanie plwociny. Kazimierz Tyszka poleca prze- ciwko nadmiernym potom w gruźlicy płuc dożylne wstrzykiwanie 1-2 ml wyciągu mięśnia sercowego na 1-2 godziny przed występo- waniem potów. Wyciąg hamuje wydzielniczą czynność gruczołów potnych nie wywołując ujemnego działania ubocznego. W razie wystąpienia obfitego potu chorego należy wytrzeć pod kołdrą i zmienić bieliznę. [przypisy: , odżywki do rzęs, odżywka do rzęs, olej lniany ]

Comments Off