Posts Tagged ‘odżywka do rzęs’

Adrenaline stosuje sie podskórnie w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Adrenalinę stosuje się podskórnie w dawce 1,2-1 ml 1% roztworu. Zamiast podskórnego. wstrzykiwania nie- którzy wprowadzają adrenalinę w dawce 1 ml 1% roztworu z 2 ml wody przekroplonej do tchawicy podczas głębokiego wdechu poprzez szparę gło- sową. Tak zastosowana adrenalina ma wstrzymywać krwotok natychmiast na drodze odruchowej. W razie potrzeby zabieg powtarza się w odstępach dwunastogodzinnych. Po przetworach sporyszu, gorznika kanadyjskieg i wirgińskiego nie widziałem wyraźnego działania w krwotokach płucnych na tle gruźlicy płuc. Natomiast zata- mowamiu krwotoku może sprzyjać dożylnie zastosowanie witminy C w dawce 500 mg. W przypadkach bardzo obfitego krwiotoku płucnego po- leca się zaciskanie kończyn na kilka godzin, by zatrzymać w nich dużo krwi nie hamując jednocześnie jej przepływu do nich. Rozluźniać uciska- jącą opaskę trzeba powoli, w przeciwnym bowiem razie może nastąpić po- nowny krwotok. W ostatnich czasach poleca się, jako skuteczną metodę w przypadku świeżego krwotoku płucnego, natychmiast owinąć obie dolne kończyny gorącymi wilgotnymi chustkami i na nie nałożyć dość grubą warstwę waty i ceratkę Billrotha, Opatrunek ponawia się po 10 go- dżinach, a w celu ochrony smaruje się wazeliną. W razie potrzeby zabieg można stosować w ciągu kilku dni. Courcoux spostrzegał dobre wyniki w przypadkach bardzo obfitych krwotoków płucnych po podskórnym wprowadzeniu 500-600 mI tlenu, najlepiej w okolicy klatki piersiowej po stronie krwotoku. W razie po- trzeby zabieg powtarza się przez kilka dni. Zdaniem Courcoux, metoda ta jest naj skuteczniej sza w przypadkach krwotoków poprzedzających lub towarzyszących zaostrzeniom gruźlicy włóknisto-serowatej, natomiast często jest bezskuteczna w krwotokach u chorych na gruźlicę płuc włók- nistą oraz u ciężko chorych z bardzo rozległymi zmianami w płucach (w suchotach płuc wyniszczających). Wprowadzać tlen można za pomocą zwykłego przyrządu do odmy opłucnej albo też przyrządu z butlą stalową, zawierającą 150 litrów sprężonego tlenu. [więcej w: , dentysta Kraków, odżywka do rzęs, olej kokosowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odżywka do rzęs’

Adrenaline stosuje sie podskórnie w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Biegunki leczy się dietą i zabiegami leczniczymi, według zasad obowiązujących w leczeniu nieżytów jelitowych, przebiegających z roz- wolnieniami. Tutaj wspomnę tylko, że w przypadkach uporczywych biegunek i uporczywych wymiotów u chorych na gruźlicę płuc.można nieraz osiągnąć dobry sku- tek po dożylnych wstrzykiwaniach 2-4 ml 50-70 chlorku wapniowego wego łub 10 ml 10% glukonianu wapniowego. Niektórzy do- radzają lewatywy z 4-6 szklanek 2-6% toporgalu. Franciszek Łabędziński spostrzegł w uporczywych wymiotach dobry wynik po dożylnych wstrzykiwaniach 10-70 chlorku sodowego. Poty zwalcza się utrzymywaniem chorego w dobrze przewietrzanym pokoju o ciepłocie umiarkowanej, nacieraniem skóry rękawiczką, zwil- żoną roztworem alkoholu, rozcieńczonym octem, 1070 płynnym mydłem formalinowym lub wysmarowaniem 170 roztworem formaliny. Stosując formalinę nie należy nacierać klatki piersiowej od przodu, by uniknąć podrażnienia przez ten lek błon śluzowych. Nieraz skutecznie działa wy- picie na noc szklanki mleka o ciepłocie pokojowej z -dodatkiem łyżeczki do herbaty koniaku. W uporczywych przypadkach podaje się na noc przetwory atropiny w postaci wyciągu z wilczej jagody (extr. belladonnae w dawce 0,01-0,015), siarczanu atropniy (atropinum sulfuri- cum w dawce 0,0005-0,001), nowatropiny (novatropinum w dawce 0,001-0,002), agarycynę (agaricinum w dawce 0,005-0,01 samą lub łącznie z przetworami atropiny, np. z wyciągiem wilczej jagody w dawce 0,01) na 6 godzin przed spodziewanym wystąpieniem potów, kwas kamforowy (acidum camphoricum w dawce 0,5), zwłaszcza u osób z niskim ciśnieniem tętniczym, gorznik kanadyjski (extractum hydrastidis caruuierisis fluidum po 25 kropli na noc). Nieraz dobrze działa weronal oraz adalina. Weronal podaje się 3 dni z rzędu w dawkach wzrastających, mianowicie 0,1, 0,2 i 0,3 na noc. Sku- tek osiąga się czasami już po pierwszej dawce, przy czym dość często- chory pozbywa się potów na przeciąg 3 do 7 dni po odstawieniu leku. W przypadkach gruźlicy płuc przebiegającej z wysoką gorączką i z na- stępowymi potami nocnymi uzyskuje się czasami dobry skutek po pira- midonie w dawce 0,3-0,5, rozpuszczonym w wodzie, wypijanym łykami przez kilka godzin. Spostrzegałem skuteczne działanie na poty nocne do- żylnych wstrzykiwań na noc 2-4 ml 50-70 chlorku wapniowego, natomiast po polecanej przez niektórych acetylocholinie (0,02 podskórnie) pożądanego wyniku najczęściej nie widziałem. Atropiny nie należy stosować, jeżeli wykrztuszanie plwociny jest utrudnione, a to ze względu na hamujące działanie tego środka na gruczoły wydzielnicze, co utrudnia- łoby jeszcze bardziej oddawanie plwociny. Kazimierz Tyszka poleca prze- ciwko nadmiernym potom w gruźlicy płuc dożylne wstrzykiwanie 1-2 ml wyciągu mięśnia sercowego na 1-2 godziny przed występo- waniem potów. Wyciąg hamuje wydzielniczą czynność gruczołów potnych nie wywołując ujemnego działania ubocznego. W razie wystąpienia obfitego potu chorego należy wytrzeć pod kołdrą i zmienić bieliznę. [przypisy: , odżywki do rzęs, odżywka do rzęs, olej lniany ]

Comments Off

« Previous Entries