Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

W przypadkach sredniej ciezkosci obraz

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W przypadkach średniej ciężkości obraz kliniczny zespołu gru- źliczego durowatego przypomina dur brzuszny. Cechują go wysoka go- rączka o torze zbliżonym do toru ciągłego trwająca 3-4 tygodnie i dłu- żej, bóle głowy, przyspieszenie tętna i powiększenie śledziony, chociaż niestałe, przy względnie dobrym stanie podmiotowym. W krwi często stwierdza siz zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia) ze względ- ną limfocytozą. Postać ciężka zespołu gruźliczego durowatego (typhobacillosis gra- vis s. maligna) zdarza się dość rzadko. Cechują ją gorączka powyżej 40° C o torze nieregularnym trwająca dłuższy czas oraz zatrważające ogólne objawy toksyczne w postaci ogólnego, wyczerpania (prostratio), bredzenia (deLirium), znacznego osłabienia czynności serca, biegunek, suchego języka i in. W przeciwieństwie do postaci ciężkiej zespołu gruźliczego durowatego zdarza się dość często postać bardzo łagodna, zamaskowana (typho- baciHosis Larvata), przebiegająca jako zaburzenie trawienne z gorączką, jako gorączka “wzrastania”, umiarkowana gorączka ciągnąca się bez końca lub z dłuższymi przerwami itd. Postać łagodna naśladuje czasami objawy zapalenia wyrostka robaczkowego, często też kojarzy się z ru- mieniem guzowatym. We wszystkich postaciach badanie klatki piersiowej podstawowymi metodami przeważnie nie wykrywa zmian, jeżeli ich nie było przedtem, albo stwierdza tylko nieznaczne objawy przedmiotowe w postaci np. zmiennych, przelotnych objawów osłuchowych (zaostrzony szmer wde- chowy, trzeszczenia i in.). Natomiast badanie radiologiczne płuc wykry- wa bardzo często zmiany cechujące zespół pierwotny, w innych przy- padkach – skrycie przebiegające zapalenie opłucnej lub zmiany świad- czące o zaostrzeniu sprawy gruźliczej. Odczyn skórny Pirqueta jest do- datni. Objaw ten nabiera szczególnego znaczenia, jeżeli przedtem był ujemny. [przypisy: , foteliki dla dzieci, olej kokosowy, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]

Comments Off