Posts Tagged ‘kątnica jelita grubego’

Czynniki kreatywne.

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

Czynniki kreatywne odgrywają wybitną rolę w genezie niektórych zespołów czynnościowych psychotycznych lub psychonerwicowych. Ich rola może być często doniosła nawet wtedy, gdy choroba pod względem etiologicznym jest niedwuznacznie określona. Czynniki reaktywne sprzęgają się wówczas w działaniu ze sprawą podstawową, potęgując objawy lub wpływając na ich utrzymywanie się jeszcze wtedy, gdy podstawowy czynnik etiologiczny ustąpił. Jak z tego zestawienia widać, nie może być mowy o jakiejś jednolitości lub wyłączności etiologicznej czynnościowych zespołów psychotycznych lub psycho- nerwicowych. Teoretycznie biorąc, wszystkie wymienione tu ogólnie czynniki etiologiczne mogą się spotkać w związku epigenetycznym z każdym z zespołów psychotycznych lub psychonerwicowych, które poniżej omówimy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kątnica jelita grubego’

Czynniki kreatywne.

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

ZESPOŁY PRZEBIEGAJĄCE Z ZABURZENIEM ŚWIADOMOŚCI. MAJACZENIE, CZYLI BREDZENIE (DELIRIUM). Obraz kliniczny i przebieg. Delirium przebiega w trzech stadiach. Pierwszy okres – okres zwiastunów (stadium prodromorum, stadium neurasthenicum) zawiera zwiastuny zbliżającej się psychozy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kątnica jelita grubego’

Czynniki kreatywne.

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

Wszystkie choroby organiczne mózgu, które bardzo często przebiegają wśród organicznych zaburzeń psychicznych, mogą ulec powikłaniu ostrymi zespołami psychotycznymi. Jeżeli się zna strukturę takich psychoz złożonych, można z dużą dokładnością rozpoznać objawy przynależne do warstwy organicznej i oddzielić je od objawów z zakresu ostrej psychozy czynnościowej, nawarstwionej epigenetycznie na podłoże organiczne. Jeżeli chodzi o to podłoże organiczne, to szczególne znaczenie mają takie sprawy, jak: zapalenie opon mózgowych i mózgu rozmaitej etiologii, gruźlica i kiła mózgu oraz porażenie postępujące, padaczka, guzy mózgu, stany pośpiączkowe, stwardnienie wieloogniskowe, pląsawica Huntingtona, ropień mózgu, zmiany starcze, urazy czaszki i stany pourazowe itd. 6. Fizjologiczne wstrząsy hormonalne, jak pokwitanie, przekwitanie, ciąża, połóg, laktacja, odgrywają ogromną rolę w patogenezie psychoz. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kątnica jelita grubego’

Czynniki kreatywne.

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

Przeważnie okres psychozy nie jest objęty całkowitą niepamięcią, chory ma wspomnienia jak z ciężkiego snu, niejasne, szczątkowe, zamazane, fragmentaryczne. Zupełna niepamięć należy do wielkich rzadkości. Otóż zdarza się, że urojenia, które żywił chory w czasie psychozy, pozostają nadal, utrzymują się, a nawet niekiedy okazują jakiś czas dążność do dalszego rozwoju. Stany te nazwano psychosis residualis. Urojenia noszą czasem cechy wielkościowe i ekspansywne, najczęściej jednakże chodzi o zespoły paranoiczne. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »