Posts Tagged ‘firma sprzątająca’

W rzadkich przypadkach pratki dostaja

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W rzadkich przypadkach prątki dostają się do płuc z krwią tętniczą. Bywa to wtedy, gdy ognisko gruźlicze przebije się do gałązki tętnicy płucnej. Natomiast przebicie się serowatych mas do tętnic dużego krą- żenia oraz do żył płucnych pociąga za sobą zawleczenie prątków przede wszystkim do narządów zaopatrywanych krwią przez duże krążenie i w małej tylko mierze do płuc przez tętnice oskrzelowe. To samo na- stąpi, jeżeli prątki dostaną się do krwi przez ścianę najmniej szych tętni- czek i naczyń włoskowatych dużego krążenia. Samo wysiewanie się (disseminatio) prątków gruźlicy do krwi nie wystarcza do powstania ostrej gruźlicy prosówkowej uogólnionej, czy też płucnej. Pomimo dostania się do krwi, prątki mogą nie wywołać tych chorób, natomiast ich jady przenikając do krwi z utajonego ogniska gruźliczego obok nielicznych prątków mogą wywołać ostre zatrucie ustroju w postaci klinicznie często nie dającej się rozpoznać “ostrej posocznicy gruźliczej” (sepsis tuberculosa acuta i nawet acu- tissima) albo w postaci łagodnej, zwanej także “zespołem gruźliczym durowatym”, W innych przypadkach prątki dostając się okresowo lub stale do krwi szybko w niej giną nie wywołując żadnej choroby albo wywołują przewlekłą gruźlicę płuc włóknistą zagęszcza- jącą ograniczoną lub przewlekłą gruźlicę płuc prosówkową. Bywa to wten,czas, gdy prątki dostają się do krwi wielokrotnie, lecz w niewiel- kiej liczbie na raz, gdy są one bardzo mało zjadliwe lub gdy siły odpor- nościowe ustroju są znaczne. Drugim warunkiem nieodzownym do powstania ostrej gruźlicy pro- sówkowej uogólnionej oraz płucnej jest pewne usposobienie (dispositio) – nieswoiste lub swoiste. Usposobienie nieswoiste powstaje pod wpływem czynników osłabiających ustrój, a więc ostrych i przewle- kłych chorób zakaźnych, nadmiernych wysiłków, niedożywiania, silnych urazów psychicznych, ciąży, porodu, stanów białaczkowych itd. Długo- trwałe podrażnienie narządu oddechowego pyłem krzemowym wywo- łując pylicę krzemową sprzyja także powstaniu gruźlicy prosówkowej. Stanem swoistej odporności tłumaczy się dawne już spostrzeżenie wielkiej rzadkości gruźlicy prosówkowej w przebiegu przewlekłej gru- ilicy płuc postępującej. Prawdopodobnie, postępująca gruźlica narzą- dowa stwarza w chorym ustroju pewien stan odporności na ogólne zaka- żenie za pośrednictwem krwi. Brak tej odporności tłumaczy większą częstość ostrej gruźlicy prosówkowej u osób z wygojonymi ogniskami gruźliczymi oraz gwałtowniejszy i szybszy w tych przypadkach jej przebieg. [patrz też: , trądzik, firma sprzątająca, poradnia psychologiczna kielce ]

Comments Off