Posts Tagged ‘filtry do wody’

Osoby otaczajace chorego powinny zachowywac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Osoby otaczające chorego powinny zachowywać się w jego obecności spokojnie i nie zwiększać psychicznego podniecenia chorego. Szcze- gółowe badanie chorego jest przeciwwskazane. Mówienie powinno być zakazane. Chory nie powinien głęboko oddychać. by przez płytkie oddychanie zmniejszyć przepływ krwi do klatki pier- siowej z dużego krążenia. Dietę stosuje się początkowo głodową ograni- czając ją do małych ilości zimnego mleka i do lodu. Na okolicę sercową kładzie się worek z lodem dla zmniejszenia podniecenia serca i zape- wnienia większego spokoju chorego. Dla większego unieruchomienia chorego wielu lekarzy stosuje podskórne wstrzykiwanie morfiny, w dawce 0,01-0,015 łącznie z atropiną w dawce 0,001-0,0015. Morfina, prócz zapewnienia ogólnego spokoju chorego, zmniejsza dusz- ność i łagodzi kaszel, przez co krwawiące płuco ma względny spokój, a to sprzyja samorodnemu ustaniu krwotoku. Pewne znaczenie ma także i ta okoliczność, że morfina zwiększając ilość krwi w zbiornikach zmniej- sza ilość krwi krążącej. Krwotok można czasami zatrzymać przez wypicie roztworu z łyżki stołowej soli kuchennej w szklance wody. Najlepsze wy- niki osiąga się jednak przez stosowanie leków, które zwiększają krzepli- wość krwi i jednocześnie, zwężając krwawiące naczynia, obniżają ciśnie- nie krwi w płucach oraz zwalniają w nich krążenie, co sprzyja krzepnię- wywiera nadto działanie uspokajające, chlorek sodowy (natmum citricum), który stosuje się dożylnie 1-2 razy dziennie w dawce 20 ml 20-307″0 roztworu, najlepiej w 107″0 cukrze gronowym, oraz wyciąg z tylnego Płata przysadki w postaci pituitrolu, który wprowadza się dożylnie powoli (w ciągu 3-5 minut) dla uniknięcia wstrząsu 1-2 razy dziennie w dawce 1/2-1 ml 207″0 roztworu w 107″0 cukrze gronowym. Poleca się także leki tylko powiększające krzepliwość krwi albo tylko wywierające działanie na krążenie. Do pierwszej grupy należą nastę- pujące leki: stosowane dożylnie w dawce 10 ml w roztworach hipertonicznych (107%) bromek sodowy (tuitriurn. bromatum), który wywiera nadto działanie uspokajające, chlorek sodowy (natrium muriaticum), koagulen w dawce 20 ml l 20 mI 10-20% cukru gronowego, hemoplastyna (haemoplastin P. D.) w dawce 2 ml, czerwień k o ngo (congorot) w 1% roztworze w dawce 5-10 ml, nadto stosowane podskórnie pepton Wittego w dawce 10-20 ml 5-7% roztworu w 1-7% roztworze chlorku sodowego, surowica końska lub przeciwbłonicza w dawce 20 ml. J. Himmel i A. Złotnik uzyskali natychmiastowe ustanie krwotoków płucnych za pomocą 1-2 ml 10% wodnego roztworu galaktutanu wapniowego (calcium galacturonatum), który wybitnie przyśpiesza kfzepnięcie krwi. [więcej w: , tusz do rzęs, wózki dziecięce, filtry do wody ]

Comments Off

Posts Tagged ‘filtry do wody’

Osoby otaczajace chorego powinny zachowywac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W rozpoznaniu ostrej gruźlicy prosówkowej płuc bardzo pomaga ba- danie płuc promieniami rentgenowskimi. W typowych przypadkach tej choroby rentgenogram jest znamienny już w tym okresie, w którym badanie fizycznę płuc nie pozwala jej jeszcze rozpoznać. Mianowicie badaniem rentgenograficznym wykrywa się zacienienie drobnoplamiste bez smug łączących postronkowato plamki. Ogniska małe, mniejsze od łepka szpilki, plamkowate, są rozmieszczone bardzo gęsto, zwłaszcza w szczytach. Ostrą gruźlicę prosówkową, usadowioną w układzie chłonnym płuc, cechuje brak objawów rozdęcia płuc pomimo rozległego zajęcia płuc sprawą gruźliczą prosówkową oraz łagodny przebieg. Ostra gruźlica płuc prosówkowa Rozpoznanie różnicowe ostrej gruźlicy prosówkowej płuc omówiłem w opisach odpowiednich chorób, mianowicie różnicowanie z ostrym wrzodziejącym zapaleniem, wsierdzia z ostrym nieżytem oskrzelków z ostrym zapaleniem płuc oskrzelowym, z ogólnym rakiem prosówkowym płuc. Od duru brzusznego (typhus abdominalis) odróżnia się ostrą gruźlicę prosówkową płuc na tej podstawie, że jej towarzyszy znaczna sinica twarzy i powłok .zewnętrznych, duszność, przyspieszenie tętna, wybitna neutrofilia w krwi, ujemny odczyn Widala. Od ogólnego zakażenia (sepsis acuia] paciorkowcami lub innymi bakteriami odróżniają ostrą gruźlicę prosówkową płuc znaczna sinica, duszność i zmiany w płucach. W rozpoznaniu różnicowym trzeba uwzględniać także wynik badania radiologicznego płuc. Sama. drobnoplamistość obrazu płuc nie rozstrzyga jeszcze rozpoznania, gdyż taki sam obraz rentge- nowski może powstać, pomimo że płuco jest zdrowe, jeżeli jest bardzo wyraźny rysunek naczyń krwionośnych, a także w przypadkach dużego przekrwienia biernego w płucach w toku choroby serca. [podobne: , magnez i witamina b6, filtry do wody, badania psychologiczne ]

Comments Off

« Previous Entries