Posts Tagged ‘endoproteza kolana cena’

ZABURZENIA OSOBOWOŚCI.

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

ZABURZENIA OSOBOWOŚCI. Osobowość człowieka nie jest strukturą stałą i niezmienną. Podlega ona nieustannemu rozwojowi w ciągu życia i przemienia się niekiedy skokami pod wpływem wstrząsających oddziaływań środowiska. Urazy psychiczne wpływają na zmianę trybu życia, na kierunek dążeń, na sposób reagowania na wpływy zewnętrzne. Szczególnie choroba psychiczna, nawet jeśli dotyczy tylko pewnego wycinka czynności psychicznych, wywiera wpływ na osobowość chorego, z czego wcale nie wynika, aby musiała ulec naruszeniu struktura osobowości jako taka. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘endoproteza kolana cena’

ZABURZENIA OSOBOWOŚCI.

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Zaburzenia osobowości podzielić można na trzy wielkie grupy: 1. Zmiana osobowości bez naruszenia jej podstawowej struktury (transformatio pe1sonalitatis sine destructuratione). 2. Rozszczepienie osobowości naprzemienne, czyli rozdwojenie osobowości (personalitas duplex alternans). 3. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘endoproteza kolana cena’

ZABURZENIA OSOBOWOŚCI.

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Flegmatyk to człowiek o słabych odczynach uczuciowych, obojętny lub apatyczny, o niedużym napięciu dążeń i woli, spokojny, bierny, raczej zadowolony z siebie, mało energiczny w działaniu, pełen wahań i wątpliwości zanim poweźmie postanowienie. Urazy spływają po nim bez większego wrażenia i są łatwo puszczane w niepamięć. Jeżeli chodzi o aktywność życiową, jest odwrotnością sangwinika i choleryka. O ludziach tych mówi się, że są bez temperamentu, co jest oczywiście nieścisłe. Według Hipokratesa cechy te zależą od nadmiaru śluzu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘endoproteza kolana cena’

ZABURZENIA OSOBOWOŚCI.

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Osobowość człowieka zmienia się w następstwie zabiegu czasem w sposób uderzający. Bywało, że matka przestając z córką zmuszona była stwierdzić: to nie jest ten sam człowiek. Chorzy ci zatracają swoje osobnicze cechy charakterologiczne, przestają się od siebie odróżniać, stają się wszyscy jednakowi, zanika u nich napęd psychoruchowy; obniża się uczuciowość wyższa, cierpią też wyższe czynności intelektualne, zwłaszcza myślenie abstrakcyjne i przyczynowo-logiczne. Nierzadko uczuciowość wyższa upośledzona jest do tego stopnia, że u chorych zanika wszelka ambicja życiowa, przepadają zainteresowania estetyczne i ogólnoludzkie, giną uczucia rodzinne, społeczne, etyczne na rzecz upodobań trywialnych. Spustoszenia te, zawsze zaznaczone, ale czasem doprowadzające człowieka do stoczenia się na najniższy poziom, skłoniły świat naukowy do ostrożności w stosowaniu leukotomii. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »