Posts Tagged ‘endometrioza leczenie hormonalne’

Rozpoznanie ostrej gruźlicy prosówkowej.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W rozpoznaniu ostrej gruźlicy prosówkowej płuc bardzo pomaga badanie płuc promieniami rentgenowskimi. W typowych przypadkach tej choroby rentgenogram jest znamienny już w tym okresie, w którym badanie fizyczne płuc nie pozwala jej jeszcze rozpoznać. Mianowicie badaniem rentgenograficznym wykrywa się zacienienie drobnoplamiste bez smug łączących postronkowato plamki. Ogniska małe, mniejsze od łepka szpilki, plamkowate, są rozmieszczone bardzo gęsto, zwłaszcza w szczytach. Ostrą gruźlicę prosówkową, usadowioną w układzie chłonnym płuc, cechuje brak objawów rozdęcia płuc pomimo rozległego zajęcia płuc sprawą gruźliczą prosówkową oraz łagodny przebieg. Ostra gruźlica płuc prosówkowa. Rozpoznanie różnicowe ostrej gruźlicy prosówkowej płuc. Od duru brzusznego (typhus abdominalis) odróżnia się ostrą gruźlicę prosówkową płuc na tej podstawie, że jej towarzyszy znaczna sinica twarzy i powłok zewnętrznych, duszność, przyspieszenie tętna, wybitna neutrofilia w krwi, ujemny odczyn Widala. Od ogólnego zakażenia (sepsis acuia) paciorkowcami lub innymi bakteriami odróżniają ostrą gruźlicę prosówkową płuc znaczna sinica, duszność i zmiany w płucach. W rozpoznaniu różnicowym trzeba uwzględniać także wynik badania radiologicznego płuc. Sama drobnoplamistość obrazu płuc nie rozstrzyga jeszcze rozpoznania, gdyż taki sam obraz rentgenowski może powstać, pomimo że płuco jest zdrowe, jeżeli jest bardzo wyraźny rysunek naczyń krwionośnych, a także w przypadkach dużego przekrwienia biernego w płucach w toku choroby serca. [podobne: endometrioza stopnie, endometrioza leczenie, endometrioza leczenie hormonalne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘endometrioza leczenie hormonalne’

Rozpoznanie ostrej gruźlicy prosówkowej.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W naczyniówce oczu w ostrej gruźlicy prosówkowej płuc stwierdza się czasami gruzełki prosowate, usadowione przeważnie w obwodowych jej częściach. Wobec takiej siedziby wykrycie ich wymaga dużego rozszerzenia źrenicy. Objaw ten pojawia się najczęściej w późniejszym okresie choroby. W moczu w ostrej gruźlicy prosówkowej płuc nieraz stwierdza się dodatni odczyn dwuazowy. Chory szybko chudnie, z każdym dniem słabnie i wreszcie ginie. W końcowym okresie, zwłaszcza u dzieci, często dołączają się objawy mózgowe, zależne od powikłania gruźlicy zapaleniem opon mózgowych, mianowicie silne bóle głowy, wymioty, sztywność karku, zaburzenia mięśni ocznych, utrata przytomności i in. Ostra gruźlica prosówkowa płuc trwa od 2-4 tygodni, czasami przeciąga się od 8-10 tygodni i dłużej. Wyzdrowienie bywa bardzo rzadko. Rzadko też choroba przechodzi w postać przewlekłą z gorączką występującą od czasu do czasu (tzw. gruźlica prosówkowa płuc zimna). Rozpoznanie ostrej gruźlicy prosówkowej płuc nie jest łatwe. We wczesnym okresie bierze się chorobę najczęściej za ostry nieżyt oskrzeli lub ostre zapalenie płuc . Ostrą gruźlicę prosówkową płuc nasuwa na myśl dopiero wybitna duszność i niezwykła bladość powłok zewnętrznych z wyraźną sinicą warg i policzków, niewspółmierne z nikłymi objawami fizycznymi w zakresie narządu oddechowego i krążenia u chorego gorączkującego bez takich objawów ze strony innych narządów, które mogłyby wytłumaczyć gorączkę. Przewaga objawów nieżytu oskrzeli w górnych płatach płuc, ciężki ogólny stan, utrzymująca się gorączka i szybki upadek sił potwierdzają przypuszczenie ostrej gruźlicy prosówkowej płuc. Rozpoznanie ostrej gruźlicy prosówkowej płuc znajduje poparcie, gdy stwierdza się stare ogniska gruźlicze w płucach, węzłach chłonnych lub w innych narządach, zwłaszcza gruzełki w naczyniówce oczu. W rozpoznaniu w związku z innymi objawami może dopomóc wybitna neutrofilia w krwi z leukopenią lub bez niej oraz badanie histologiczne wycinków skóry z miejsc podejrzanych, jeżeli doszło do powstania tuberkulidów. Badanie plwociny co do prątków gruźlicy zwykle zawodzi, zwłaszcza w początkowym okresie choroby, w którym dodatni wynik zależy przeważnie od niewygojonych starych ognisk gruźliczych. [hasła pokrewne: endometrioza stopnie, endometrioza leczenie, endometrioza leczenie hormonalne ]

Comments Off

« Previous Entries