Posts Tagged ‘endometrioza jajnika’

Abirateron w przerzutowym raku prostaty bez wcześniejszej chemioterapii AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

W dwóch badanych grupach najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi prowadzącymi do śmierci były te związane z progresją choroby (0,6% pacjentów w każdej grupie). Proporcje pacjentów z poważnymi zdarzeniami niepożądanymi stopnia 3 lub 4 były podobne w obu grupach. Zdarzenia niepożądane, które zostały sklasyfikowane jako zaburzenia kardiologiczne, zgłoszono u 19% pacjentów w grupie leczonej abirateron-prednizon iu 16% osób w grupie otrzymującej prednizon. Działania toksyczne związane z mineralokortykoidami występowały częściej w grupie otrzymującej abirateron-prednizon niż w grupie leczonej prednizonem, w tym nadciśnienie (22% w porównaniu do 13%), hipokaliemia (17% w porównaniu z 13%) oraz retencja płynów lub obrzęk (28 % vs. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘endometrioza jajnika’

Abirateron w przerzutowym raku prostaty bez wcześniejszej chemioterapii AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Barwienie Giemsy preparatem cytospinowym osadu CSF ujawniło krętki, które również wizualizowano za pomocą barwienia Grama. Pacjent został przyjęty do szpitala 23 lutego 2012 r. W celu dalszej oceny. Podczas badania była niezadowolona, a objawy życiowe były stabilne. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘endometrioza jajnika’

Abirateron w przerzutowym raku prostaty bez wcześniejszej chemioterapii AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Jeden pacjent miał jedno poważne, niepożądane zdarzenie związane z lekiem, a drugi pacjent miał dwa takie zdarzenia. Wszystkie ciężkie zdarzenia niepożądane prawdopodobnie lub prawdopodobnie związane z ekulizumabem ustąpiły bez przerywania leczenia. Nie zgłoszono nowych działań niepożądanych po pierwszych 26 tygodniach leczenia. Zdarzenia niepożądane były podobne w podgrupach pacjentów, w tym u 15 pacjentów po przeszczepie nerki i otrzymujących jednocześnie leczenie immunosupresyjne. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘endometrioza jajnika’

Abirateron w przerzutowym raku prostaty bez wcześniejszej chemioterapii AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Pierwotne i wtórne punkty końcowe. Rysunek 2. Rysunek 2. Punkty końcowe. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries