Posts Tagged ‘dezynsekcja warszawa’

Badanie przedmiotowe w zakresie klatki

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badanie przedmiotowe w zakresie klatki piersiowej na po- czątku choroby stwierdza w przeważnej większości przypadków tylko objawy ostrego rozlanego nieżytu oskrzeli i oskrzelków w obu płucach w postaci bąbenkowego odgłosu opukowego świstów, furczeń. W miarę mnożenia się ognisk ostrego nieżytowego zapa- lenia płuc dołączają się rzężenia drobnobańkowe i trzeszczenia, które przybierają powoli odcień dźwięczny. Szmer od- dechowy zaostrza się, później może przybrać lekki odcień oskrzelowy. Zmiany opukowe i osłuchowe dotyczą początkowo najczęściej górnych części płuc, skąd szerzą się ku dołowi nieraz szybko, pra- wie z dnia na dzień. W dalszym przebiegu choroby pojawiają się liczne rzężenia średniobańkowe, grubobańkowe o charakterze dźwięcznym, wreszcie obfite przelewania się (gargouillement) jako objaw roz- padu. Innych klasycznych objawów jam (szmer dzbanowy, objaw Win- tricha i in.) zazwyczaj nie bywa, gdyż jami są stale wypełnione zawar- tością. Objawy jam stwierdza się tylko w tych przypadkach, w których fhoroba przeciąga się. Sprawa chorobowa szerzy się szybko na coraz nowe części płuc bez zwolnień, natomiast oszczędza zwykle opłucną. Plwocina bywa początkowo śluzowo-ropna, zielonawa, z czasem gdy nastąpi serowacenie i rozpad, staje się ropiasta, żółtawa i od czasu do czasu zawiera domieszkę krwi. Drobnowidowo stwierdza się w niej , obfite ciałka ropne, włókna sprężyste i nieraz już w początkowym okre- sie prątki gruźlicy nawet w dużej liczbie. Czasami Jednak prątki można wykryć dopiero w okresie późniejszym. Już w początkowym okresie choroby bardzo często uderza wybitne przyśpieszenie tętna dochodzące do 120 i więcej i utrzymujące się przez cały czas choroby. W miarę osłabienia serca na tle zatrucia oraz gorączki tętno staje się coraz miększe i mniejsze i pojawia się sinica twarzy, rąk i stóp. Chorzy szybko bledną, chudną i marnieją. Bardzo często w moczu stwierdza się dodatki odczyn Ehrlicha. Stan psychiczny chorych nie ulega zazwyczaj zmianie na gorsze aż do końca życia, przeciwnie optymizm co do pomyślnego zejścia cho- roby jest znamienny dla tych chorych. [patrz też: , dezynsekcja warszawa, depilacja laserowa Łódź, salon fryzjerski mokotów ]

Comments Off