Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

Praktykowane podskórne i domiesniowe stosowanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Praktykowane podskórne i domięśniowe stosowanie koaglilenu dla zatamowania krwotoku Jest, według moich spostrzeżeń, bezskuteczne. Czerwień kongo jest mało skuteczna w przypadkach krwotoku u chorych z przedłużonym czasem krzepnięcia. Przy stosowaniu surowic należy pamiętać o możliwości wstrząsu anafilaktycznego. Toteż na godzinę przed wstrzyknięciem surowicy należy wstrzyknąć ją pod- skórnie w dawce 0,5-1 ml. U chorych na gruźlicę płuc surowicy lepiej nie stosować, by nie zaostrzyć sprawy gruźliczej. Od octanu oło- wianego (plumbum aceticum) nie widziałem pożytku. Jako metodę skracającą czas krwawienia i zwiększającą krzepliwość krwi, a zarazem poziom wapnia w krwi, polecono w przypadkach krwio- plucia wyciąg przytarczyczek zawierający ich hormon, – w postaci parathormonu Co11 i Pa. Wstrzykuje się go 3-4 razy dziennie po 20 jednostek domięśniowo, a w cięższych przypadkach – dożylnie w dniach krwioplucia i jeszcze dzień po jego ustaniu. Całkowite zata- mowanie krwioplucia uzyskuje się zwykle po 3-12 dawkach. Dłużej sto- sować leku nie należy, by nie odwapnić kości. Do grupy leków tamujących krwotoki przez zadziałanie na krążenie należy korzeń wymiotnicy (radix ipecacuanhae), naparstnica (digitalis), azotynamylowy (amylium nitrosum), adre- nalina (adrenalinum muriaticum), sporysz (secale cornutum), gorzknik kanadyjski (hydrastis canadensis), oczar wirgiński (hamamelis virginica). Korzeń wymiotnicy został polecony przez znakomitego klinicystę Trousseau jako lek, który zmniejsza skur- czową siłę serca i w ten sposób wywołuje spadek ciśnienia tętniczego i zwolnienie prądu krwi w małym krążeniu. Stosuje się go kilka razy dziennie w dawce pulvis, ipecacnanhae 0,05 z pulvis Doweri 0,1, częściej w postaci domięśniowego wstrzykiwania alkaloidu emytyny (eme- tinum muriaticum) w dawce 1 ml 410 wodnego roztworu 1-2 razy dzien- nie. Kamforę (oleum camphora.tum of.ficinale) wstrzykuje się pod- skórnie w dawce do 30 mi na dobę. Naparstnica, polecona przez Trousseau, bywa skuteczna, zwłaszcza w krwiopluciu na tle biernego przekrwienia płuc. Poleca się także skojarzone stosowanie naparstnicy z korzeniem wymiotnicy. Azotynamylowy rozszerzający naczy- nia obwodowe i trzewi i zwężający naczynia płucne stosuje się w postaci wdychiwań w dawce do 10 kropli. Działanie tego leku jest jednak niepewne. [hasła pokrewne: , dieta i odchudzanie, pieczenie w miejscach intymnych, dentysta Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

Praktykowane podskórne i domiesniowe stosowanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Adrenalinę stosuje się podskórnie w dawce 1,2-1 ml 1% roztworu. Zamiast podskórnego. wstrzykiwania nie- którzy wprowadzają adrenalinę w dawce 1 ml 1% roztworu z 2 ml wody przekroplonej do tchawicy podczas głębokiego wdechu poprzez szparę gło- sową. Tak zastosowana adrenalina ma wstrzymywać krwotok natychmiast na drodze odruchowej. W razie potrzeby zabieg powtarza się w odstępach dwunastogodzinnych. Po przetworach sporyszu, gorznika kanadyjskieg i wirgińskiego nie widziałem wyraźnego działania w krwotokach płucnych na tle gruźlicy płuc. Natomiast zata- mowamiu krwotoku może sprzyjać dożylnie zastosowanie witminy C w dawce 500 mg. W przypadkach bardzo obfitego krwiotoku płucnego po- leca się zaciskanie kończyn na kilka godzin, by zatrzymać w nich dużo krwi nie hamując jednocześnie jej przepływu do nich. Rozluźniać uciska- jącą opaskę trzeba powoli, w przeciwnym bowiem razie może nastąpić po- nowny krwotok. W ostatnich czasach poleca się, jako skuteczną metodę w przypadku świeżego krwotoku płucnego, natychmiast owinąć obie dolne kończyny gorącymi wilgotnymi chustkami i na nie nałożyć dość grubą warstwę waty i ceratkę Billrotha, Opatrunek ponawia się po 10 go- dżinach, a w celu ochrony smaruje się wazeliną. W razie potrzeby zabieg można stosować w ciągu kilku dni. Courcoux spostrzegał dobre wyniki w przypadkach bardzo obfitych krwotoków płucnych po podskórnym wprowadzeniu 500-600 mI tlenu, najlepiej w okolicy klatki piersiowej po stronie krwotoku. W razie po- trzeby zabieg powtarza się przez kilka dni. Zdaniem Courcoux, metoda ta jest naj skuteczniej sza w przypadkach krwotoków poprzedzających lub towarzyszących zaostrzeniom gruźlicy włóknisto-serowatej, natomiast często jest bezskuteczna w krwotokach u chorych na gruźlicę płuc włók- nistą oraz u ciężko chorych z bardzo rozległymi zmianami w płucach (w suchotach płuc wyniszczających). Wprowadzać tlen można za pomocą zwykłego przyrządu do odmy opłucnej albo też przyrządu z butlą stalową, zawierającą 150 litrów sprężonego tlenu. [więcej w: , dentysta Kraków, odżywka do rzęs, olej kokosowy ]

Comments Off