Pojęcie czynnościowości.

Posted in Uncategorized  by admin
September 23rd, 2018

Pojęcie czynnościowości ma ogromne znaczenie praktyczne. Rozpoznanie sprawy czynnościowej uprawnia do pomyślnego rokowania. Przeciwstawne temu zespoły organiczne bywają najczęściej rokowniczo niepomyślne. Większość metod lecznictwa aktywnego, mianowicie metody wstrząsowe, leki neuroplegiczne, psychoterapia itd., skierowane są wyłącznie lub niemal wyłącznie przeciwko czynnościowym zespołom psychotycznym i tutaj święcą największe triumfy. Po zapoznaniu się z kliniką tych zespołów powrócimy jeszcze do tych zagadnień. Ale już tutaj wypada podkreślić, że rozpoznawcze rozgraniczenie zespołów psychotycznych czynnościowych od organicznych jest jednym z największych osiągnięć nowoczesnej psychiatrii klinicznej. Poza wspomnianą korzyścią praktyczną dało nam to wgląd w strukturę psychoz i w dynamikę ich patogenezy. Zastrzec się przy tym trzeba, ze rozpoznanie sprawy czynnościowej bynajmniej nie wyklucza możliwości, że na dnie tych zmian znajdują się zmiany organiczne. I na odwrót, każdej sprawie organicznej mogą towarzyszyć nawarstwienia czynnościowe. Ostra granica między zaburzeniami organicznymi i czynnościowymi, tak wyraźnie zaznaczająca się w klinice jako zjawisko nozograficzne, może znaleźć wyjaśnienie ze stanowiska nauki Pawłowa. Konowałow (za Dowżenką) przytacza następujący przykład. Znane są przypadki tzw. wyrównanej miażdżycy mózgu. Czasem po niedużym udarze mózgowym natychmiast rozwija się ciężkie psychiczne zaburzenie, tzw. udar psychiczny. Uderza tu niewspółmierność między stosunkowo nieznacznymi ogniskowymi zaburzeniami a ciężkimi zmianami psychicznymi. Badanie anatomiczne w takich przypadkach wykazuje jedynie rozlane, ale nieznaczne zmiany w komórkach zwojowych kory mózgowej. Zmiany te nie mogą wytłumaczyć nagłego, ciężkiego i trwałego zaburzenia czynności kory mózgu. Jeżeli jednak przyjmiemy, że z ogniska chorobowego szerzy się na osłabione już komórki zwojowe mózgu tzw. pozakresowe hamowanie i przybiera zastoinowy, przewlekły charakter, to obraz kliniczny stanie się jasny. [przypisy: test adhd, skierowanie na leczenie odwykowe, badania wstępne do pracy zakres ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badania wstępne do pracy zakres skierowanie na leczenie odwykowe test adhd