PODZIAŁ KLINICZNY GRUŹLICY PŁUC.

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

PODZIAŁ KLINICZNY GRUŹLICY PŁUC. Ogromna rozmaitość zmian anatomicznych i obrazów klinicznych w gruźlicy płuc oraz różnorodność jej przebiegu i zejść nasuwała już dawno potrzebę jej usystematyzowania i uszeregowania dla celów praktycznych w pewne zespoły typowe. Samo bowiem określenie gruźlica płuc jako zbyt ogólnikowe nie daje należytego pojęcia ani o obecnych zmianach w płucach, ani o dalszym losie chorego. Podjęte z różnych stron próby podziału gruźlicy płuc oparto na różnych przesłankach. Już wielka liczba podanych dotychczas klasyfikacji świadczy dosadnie, że żadna z nich nie zadowala klinicysty. Nie jest wobec tego celowe podawać tutaj wszystkich ogłoszonych już klasyfikacji klinicznych gruźlicy płuc. Długo posługiwano się klasyfikacją Turban-Gerhardta, przyjętą w r. 1908 przez Międzynarodowy Związek walki z gruźlicą. Podstawą tej klasyfikacji uwzględniającej tylko przewlekłą gruźlicę płuc jest rozległości zmian chorobowych w płucach. Odróżnia ona w gruźlicy płuc 3 okresy. Do pierwszego okresu zalicza się przypadki przewlekłej gruźlicy płuc, w których zmiany są nieznaczne i nie sięgają niżej drugiego żebra przy gruźlicy jednego płuca a nie przekraczają obojczyka i grzebienia łopatki w gruźlicy obu płuc. Do drugiego okresu należą te przypadki, w których zmiany są także nieznaczne, lecz zajmują większy obszar niż w pierwszym okresie, nie przekraczając jeszcze całego płata. Do tego okresu zalicza się także przypadki gruźlicy płuc ze zmianami ciężkimi, zajmującymi najwyżej połowę płata. Okres trzeci obejmuje przypadki rozleglejsze niż w drugim okresie oraz przypadki ze znacznymi jamami w płucach. Przez miano: zmiany nieznaczne rozumie się w klasyfikacji Turban-Gerhardta ogniska rozrzucone, objawiające się lekkim przytłumieniem odgłosu opukowego, szmerem oddechowym szorstkim, osłabionym pęcherzykowym, pęcherzykowo-oskrzelowym lub oskrzelowo-pęcherzykowym oraz rzężeniami drobnobańkowymi i średnio- bańkowymi. Przez miano: zmiany znaczne rozumie się nacieki objawiające się wyraźnym stłumieniem oraz szmerem oddechowym bardzo osłabionym, nieoznaczonym, oskrzelowo-pęcherzykowym lub oskrzelowym, bez względu na to, czy rzężenia są, czy ich nie ma . Stłumienia, zależnego od zapalenia opłucnej, nie przekraczającego przestrzennie kilku centymerów nie uwzględnia się, natomiast większe stłumienia uznaje się za powikłanie. Okres choroby podaje się co do każdego płuca osobno, ogółem zaś klasyfikuje się przypadek według wyniku badania płuca bardziej zajętego. Tak np. jeżeli w prawym płucu zmiany należą do drugiego okresu (Pll), a w lewym – do pierwszego (LI) to uznaje się gruźlicę płuc drugiego okresu. [przypisy: zespół moebiusa, płaskostopie leczenie u dorosłych, badanie przedmiotowe klatki piersiowej ]

Tags: , ,

No Responses to “PODZIAŁ KLINICZNY GRUŹLICY PŁUC.”

 1. Grzegorz Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: klinika weterynaryjna[...]

 2. The Dude Says:

  Zawiera wsobie nie tylko wapń ale także witamine d

 3. Gaja Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu rehabilitacja[...]

 4. Flint Says:

  siedziałam w przeciągu i nabawiłam się zapalenia stawów biodrowych

 5. Voluntary Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: kliniki niepłodności[...]

 6. Jagna Says:

  z wyrostkiem nie ma żartów

Powiązane tematy z artykułem: badanie przedmiotowe klatki piersiowej płaskostopie leczenie u dorosłych zespół moebiusa