Ostre zapalenie pluc serowate rozlane

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ostre zapalenie płuc serowate rozlane czyli rzekomo płatowe· (Pneumonia caseosa acuta diffusa s. pseudolobaris) Ostre zapalenie płuc serowate rzekomo płatowe dotyczy całego płata, najczęściej dolnego, lub kilku płatów płucnych i zwykle sadowi się po- czątkowo w jednym płucu wciągając w sprawę chorobową opłucną za- jętych płatów. Na tę postać ostrej gruźlicy płuc zapadają częściej dorośli. Objawy. Ostre zapalenie płuc serowate rozlane początkowo prze- biega tak jak ostre krupowe zapalenie płuc, mianowicie rozpoczyna się dreszczem, ostrym dotkliwym kłuciem w boku, kaszlem, silną dusznością i gorączką szybko dochodzącą do 39-40° C i wyżej. Nieraz objawy te poprzedza obfity krwotok płucny. Wkrótce dołącza się ogromne osłabie- nie. Chory sprawia wrażenie ciężko chorego. Przedmiotowo stwierdza się w zakresie klatki piersiowej. Objawy rozległego zagęszczenia kafiki płucnej, najczęściej w dolnym płacie płucnym – takie same jak w ostrym krupowym zapa- leniu płuc. Skóra bywa zwykle blada, nie zaś sinawa, jak w zapaleniu płuc kru- powym. Tętno częste, do 130 i więcej na minutę, małe, miękkie. Częstość oddechów dochodzi do 5.0 i więcej na minutę. Plwocina bywa lepka, rdzawa, innym razem śluzowa, może też wcale jej nie być. Czasami już wcześnie wykrywa się w niej prątki gruźlicy i włókna sprężyste, lecz nie zawsze, gdyż do rozpadu mas sero- watych może nie dojść wskutek szybkiego przebiegu choroby. Od czasu do czasu, lecz nie w każdym przypadku, bywa krwioplucie. Stan ogólny pogarsza się z dnia na dzień, nierzadko niewspół- miernie do rozległości zmian w płucach. Gorączka, początkowo w torze ciągłym, przybiera z początkiem drugiego tygodnia tor zwalnia- jący i waha się między 380 a 390 C, w dalszym przebiegu staje się nie- raz nieregularna. a nawet może przybierać tor gorączki trawiącej z po- tami. Stłumienie odgłosu pukowego rozszerza się, na to- miast sszmer oddechowy w miejscu bezwzględnego stłumienia słabnie i wkrótce pokrywa się licznymi drobnobańkowymi rzężeniami przybierającymi odcień dźwięczny. W moczu stwier- dza się prawie zawsze dodatni odczyn dwuawoy. Leuko- cytoza w krwi bywa niekiedy znaczna. [przypisy: , oczyszczanie organizmu, pierścionek zaręczynowy, proktolog ]

Tags: , ,

Comments are closed.