Ostre zapalenie pluc serowate odskrzelowe (Pneumonia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ostre zapalenie płuc serowate odskrzelowe (Pneumonia caseosa acuta lobularis) Suchoty płuc galopujące, czyli serowate (Phthisis pulmonum florida s. caseosa) Ostre zapalenie płuc serowate odoskrzelowe dotyczy najczęściej wie- ku dziecięcego, zwłaszcza między 2-10 rokiem życia, oraz wieku mło- dzieńczego. Objawy. Początkowe objawy ostrego -zapalenia serowatego od- oskrzelowego przypominają ostre zapalenie płuc odoskrzelowe niegru- źlicze. Choroba rozpoczyna się, zwłaszcza u dzieci,

Tags: , ,

Comments are closed.