Ostra gruźlica płucna wałowa.

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Ostra gruźlica płucna wałowa. Określenie, wywód chorobowy i anatomia patologiczna. Są to nazwy tej samej choroby, polegającej na zapaleniu dookoła świeżych ognisk gruźliczych. Pierwotnie nazwy te nadawano zapaleniu rozległemu, zajmującemu cały płat lub znaczną jego część. Obecnie obejmuje się nimi także zapalenie, bardziej ograniczone, ponieważ charakter anatomiczny zmiany i czynniki ją wywołujące są takie same bez względu na jej rozległość. Wspólną cechą odróżniającą ją od innych zmian gruźliczych płuca jest łagodny jej przebieg i duża skłonność do cofania się a także nieobecność prątków gruźlicy w plwocinie w związku z tą sprawą chorobową albo pojawienie się ich dopiero w późniejszym okresie, i to w nader nielicznych okazach. Zapalenie dookoła świeżego ogniska gruźliczego wywołują, według utartych poglądów, jady gruźlicze, dostające się z czynnego ogniska do otaczającej tkanki, na nie wrażliwej. Niektórzy (Hubschmann) przypisują powstanie, zapalenia nieprawidłowym wytworom przemiany materii powstającym w świeżym ognisku gruźliczym, przy czym ich źródłem może być rozpad jadów bakteryjnych. Toteż bezpośrednio dookoła ogniska zapalenie bywa najcięższe a coraz dalej od ogniska, – wskutek coraz większego rozcieńczenia się jadów lub wspomnianych wytworów, – stopniowo coraz słabsze, np. nieżytowe, a jeszcze dalej czysto surowicze. Jeżeli tkanka płucna jest dość odporna na jady gruźlicze albo jeżeli jady te dostają się poza obręb czynnego ogniska w małej ilości, to do zapalenia w otoczeniu ogniska może nie dojść, a zmiany w płucu dookoła ogniska ograniczają się tylko do przekrwienia płuc. Pogląd, według którego ostra gruźlica płuc nawałowa jest pochodzenia toksycznego, został w ostatnich czasach zachwiany, gdy stwierdzono, że rumień guzowaty, pojawiający się równocześnie i przebiegający równolegle, powstaje wskutek masowych zatorów prątkami gruźlicy małych tętniczek tkanki podskórnej (Ksawery Lewkowicz). Obie sprawy cechuje wielka skłonność do zupełnego cofania się. Zapalenie płuc dookoła ognisk gruźliczych jest według tych poglądów także wyrazem masowych zatorów naczyń płucnych prątkami, zatem stoi w związku z samą istotą choroby, nie zaś z toksemią. [hasła pokrewne: patentex oval, feksofenadyna, nicienie objawy u człowieka ]

Tags: , ,

No Responses to “Ostra gruźlica płucna wałowa.”

 1. Mr. 44 Says:

  leczenie raka jądra polega na jego usunięciu

 2. Trip Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu zmarszczki[...]

 3. Captain Peroxide Says:

  Błagam, dokształćcie się trochę.

 4. Filip Says:

  [..] Cytowany fragment: siłownie zewnętrzne producent[...]

 5. Kaja Says:

  Kolejna sprawa to otyłość na osiedlach

Powiązane tematy z artykułem: feksofenadyna nicienie objawy u człowieka patentex oval