Osobowosc zdrowa, podstawowa, nie przypomina

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Osobowość zdrowa, podstawowa, nie przypomina sobie prze- ważnie nic z okresu zamroczenia. Niepamięć ta bywa przeważnie całkowita. Cza- sem tylko pozostają z tego okresu niejasne, zamazane, mgliste wspomnienia lub oderwane wyspy pamięciowe. Podmiotowa łączność tych wspomnień z własną jaźnią nie podlega wątpliwości, a więc chory wie, że to on właśnie miał te mgliste przeżycia. I na odwrót, wypowiedzi chorego w okresie zamroczenia na- wiązują do okresu zdrowej osobowości, chociaż czuje się on zmieniony, inny, nie ten sam. W Klinice Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku obserwowa- liśmy przypadek gruźliczego zapalenia opon mózgowych, w przebiegu którego, po ustąpieniu ciężkiego zespołu amentywnego, pozostał jasny stan zamroczenia (obnubilat.io lucida). Chory ten w tym stanie pamiętał początek i przebieg swojej choroby, wiedział, co mu było i że stan jego był coraz gorszy, i twierdził, że wreszcie umarł. Było dla niego zagadką, że w tej chwili żyje, nie umie sobie wytłumaczyć, kim jest, bo przecież tamten “on” umarł; ze zdumieniem przyglą- dał się swojemu ciału. Po ustąpieniu zamroczenia przeżycia te pokryte były cał- kowitą niepamięcią. Osobowość rozszczepienna nie zawsze bywa całkowicie wykształcona. Zależy to od stopnia jakościowych zaburzeń świadomości i od dezorientacji, która do- tyczy z zasady wszystkich kierunków. Niekiedy jednak rozszczepienna osobo- wość przybiera taką- postać, że nie znający chorego ludzie mogą w nim nie zau- ważyć nic uderzającego. Zachowanie chorego bywa skoordynowane, wykonuje on całe szeregi celowych czynności, rozmawia z otoczeniem, wypowiada pewne poglądy, ujawnia swoje uczucia, zdradza pewien poziom intelektualny. Na pod- stawie poczynionych na chorym spostrzeżeń otoczenie wyrabia sobie obraz jego psychiki, jego struktury osobowościowej. [hasła pokrewne: , surówki bawełniane, olejek do włosów, depilacja laserowa Łódź ]

Tags: , ,

Comments are closed.