Osobowość podstawowa i rozszczepienna.

Posted in Uncategorized  by admin
December 25th, 2018

Osobowość podstawowa i rozszczepienna mogą się od siebie różnić bardzo zasadniczo. W okresie zamroczenia uczciwy osobnik może być zdolny do popełnienia przestępstw, do ujawnienia zboczeń płciowych, do dokonania czynów sprzecznych z jego rzeczywistymi poglądami i zasadami. Nie dotyczy to naprzemiennych rozszczepień osobowości w histerii ani także zjawisk uzyskanych drogą hipnozy, gdzie właściwości charakterologiczne, nawyki, zasady moralne i inne cechy podstawowej osobowości rozstrzygają o postępowaniu jednostki także w stanach zamroczenia. Dzisiaj zjawiska te, zależne w wysokim stopniu od sugestii hipnotyzera i fantazji osoby histerycznej, należą do wielkich rzadkości. W dawnym piśmiennictwie psychiatrycznym znaleźć można opisy niezwykłych przypadków histerycznego rozszczepienia osobowości naprzemiennego, gdzie liczba sztucznych osobowości dochodziła do dwunastu, każda z osobnym rzędem ciągłości pamięciowej. 3. Rozszczepienie osobowości jednoczesne, czyli rozpad struktury osobowości (persona lita s duplex simultanea sive destructuratio personalitatis). Ciężkie te zaburzenia zachodzą wyłącznie w psychozach kręgu schizofrenicznego. Dla psychoz tego typu rozpad czynności psychicznych jest tak znamienny, że Bleuler użył pojęcia schizejn (rozszczepiać) do oznaczenia całej tej grupy psychoz.  Określenia rozpad struktury osobowości używa się -jednak najczęściej na oznaczenie zmian rozszczepiennych, dających się stwierdzić w mniejszym lub większym stopniu w strukturze osobowości każdego schizofrenika. Te zjawiska rozpadu widać np. w zakresie myślenia pod postacią rozkojarzenia lub ambisentencji, w zakresie życia uczuciowego pod postacią ambiwalencji, w zakresie sfery dążeń pod postacią ambitendencji. Rozpad widać również we wzajemnym stosunku poszczególnych czynności psychicznych, np. między życiem uczuciowym a czynnościami intelektualnymi – jako paratymię lub między wewnętrzną treścią przeżyć psychicznych a ich wyrazem mimicznym – jako paramimię. Wreszcie o rozpadzie mówimy również stwierdzając rozłam między osobowością a środowiskiem pod postacią takich zjawisk, jak autyzm i dereizm. [przypisy: helimed katowice, endoproteza kolana cena, entezopatia leczenie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: endoproteza kolana cena entezopatia leczenie helimed katowice